Naga MarketsPierwsze urodziny usługi sygnałów – było warto!

Niemal 3-cyfrowe wyniki wypracowane przez zespół Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego przypieczętowały pierwszy rok usługi sygnałów, czyniąc ją świetnym narzędziem dywersyfikującym portfel inwestycyjny. Nabiera to znaczenia zwłaszcza teraz, gdy na rynkach zakrada się coraz większa niepewność.

9 lat hossy w USA – to się kiedyś skończy

Dokładnie tyle minęło na amerykańskim rynku akcji od dołka, jaki pojawił się w marcu 2009 roku. Od tego czasu indeks S&P500 wzrósł ponad 4-krotnie. 9 lat to już bardzo zaawansowany rynek byka, zarówno technicznie, jak i pod względem historycznych wycen. Jeśli dodać do tego oczekiwania coraz wyraźniej rosnącej inflacji, nieuchronnie zbliża to inwestorów do zmierzenia się z tematem zacieśniania polityki monetarnej (zainicjowanego już przez część banków centralnych), a to na dłuższą metę tak zaawansowanemu trendowi odbije się czkawką. Niezależnie od tego, gdzie ulokowane są Twoje inwestycje, musisz pamiętać o tym, że “gdy Ameryka kichnie, cały świat ma katar”.

Nie oznacza to jednak, że perspektywa zakończenia 9-letniej już hossy, czy też pojawienia się bardziej rozbudowanej w cenie i czasie korekty na globalnym rynku akcji, skazuje uczestników rynku od razu na inwestycyjną porażkę. W tej sytuacji warto pomyśleć o rozwiązaniu, które jest niezależne od globalnej koniunktury na rynkach. Rozwiązaniu, które warto w swoim portfelu zaimplementować, wyprzedzając w ten sposób sytuację, gdy wyczerpie się paliwo, które napędzało ów portfel przez ostatnie lata.

Jak systematycznie zarabiać niezależnie od koniunktury?

Odpowiedzią jest aktywne podejście (przeciwieństwo strategii “kup i trzymaj”), możliwość stosowania krótkiej sprzedaży (zarabiania na spadkach), mnogość instrumentów i ich nieograniczona (z punktu widzenia zasobów indywidualnego inwestora) płynność. Wszystkie te możliwości daje rynek walutowy oraz kontraktów CFD.

Dla sporej grupy inwestorów przyzwyczajonych do pasywnego czerpania profitów z wieloletniej hossy przestawienie się na aktywny handel będzie bardzo trudne, zwłaszcza jeśli nie dysponują w tym zakresie żadnym większym doświadczeniem. Jak pokazują statystyki, uczestnicy tego rynku mają w większości kłopot z uzyskaniem rosnącej krzywej kapitału w dłuższym terminie. Przyczyn może być wiele. Od złej strategii (bądź braku jakiejkolwiek), przez złe zarządzanie kapitałem i branie na siebie za dużego ryzyka, po zwyczajny brak czasu, aby usiąść do analizy rynku.

A gdyby ktoś zrobił to za mnie?

Na szczęście na polskim rynku powstała unikalna i bezpieczna (pod pełnym nadzorem KNF) usługa, w ramach której doświadczony zespół pasjonatów rynku dzieli się swoją wiedzą. I robi to skutecznie. Polega ona na dostarczaniu inwestorom sygnałów transakcyjnym i jest już od roku prowadzona w EFIX Domu Maklerskim.

Jak to działa?

Analitycy Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego stale monitorują rynek. Gdy zauważą atrakcyjną sytuację, która w ich ocenie cechuje się wysokim prawdopodobieństwem realizacji i korzystnym stosunkiem zysku do ryzyka, poinformują Cię o tym sms’em (i jednoczesnym powiadomieniem w aplikacji mobilnej). Dowiesz się z niego, na jaki instrument zwróciliśmy uwagę, po jakiej cenie warto zawrzeć transakcję, gdzie umieścić zlecenie zabezpieczające, a gdzie zrealizować zysk. Co więcej – przez cały czas trwania transakcji możesz liczyć na asystę. Jeśli nasza ocena sytuacji ulegnie zmianie, otrzymasz aktualizację. A wszystko bez zbędnego angażowania Twojego czasu. Wystarczy kilka kliknięć (także przy użyciu smartfona).

My pracujemy – Ty cieszysz się wynikiem

Usługa sygnałów ma już pełną, 12-miesięczną historię. Przez ten czas inwestorzy otrzymali od nas 342 wskazówki. Taka próba statystyczna uprawnia już do wyciągania wniosków. Co ważne nie byliśmy uzależnieni od jednego, czy kilku rynków. Sygnały były realizowane na 40 różnych instrumentach.

Wykres 1. Dywersyfikacja instrumentów transakcyjnych.

Takie podejście potwierdza, że usługa ta nie będzie zależna od koniunktury giełdowej, a mnogość wykorzystywanych rynków pozwala w sposób optymalny wyszukiwać sygnały transakcyjne.

Przy rozpoczynaniu procesu inwestycyjnego musimy sobie uświadomić, jaka jest nasza oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji. Oczywiście im wyższa, tym większe ryzyko będzie trzeba zaakceptować. Zatem w przypadku tego zagadnienia podeszliśmy do tematu od drugiej strony, a więc sprawdziliśmy jakie ryzyko jako inwestor w ramach jednej transakcji jesteśmy w stanie zaakceptować i w ten sposób zweryfikować jakie wyniki będziemy osiągali. Ponieważ złota zasada inwestycji mówi, że ryzyko należy ponosić tylko wtedy, kiedy nam się to opłaca (a więc gdy możemy więcej zarobić na danym przedsięwzięciu niż stracić). W podejściu rynkowym nazywamy to relacją potencjalnego zysku do zaakceptowanego ryzyka. Więc jeśli już wiemy, że stosujemy tę zasadę i będziemy inwestować w opłacające się nam transakcje, pozostaje zatem podjąć decyzję, jakie ryzyko dla jednej transakcji jesteśmy w stanie zaakceptować.

W ten oto sposób wygenerowaliśmy ponad 340 sygnałów transakcyjnych, z których osiągnięta stopa zwrotu z inwestycji zależała od indywidualnej akceptacji ryzyka przez inwestora. W ramach kalkulacji prezentujemy poglądowo wyniki dla ryzyka w każdej transakcji na poziomie:

  • 1% – po roku stopa zwrotu kształtowałaby się na poziomie +24%

  • 2% – po roku stopa zwrotu kształtowałaby się na poziomie +57%

  • 3% – po roku stopa zwrotu kształtowałaby się na poziomie +98%

Dla osób nie operujących dotychczas procentowym ryzykiem jako punkt odniesienia prezentujemy wynik dla 0,1 lota w każdej transakcji:

  • po roku stopa zwrotu dla salda początkowego 10 000 zł kształtowałaby się na poziomie +40 %

Dowiedz się więcej o usłudze sygnałów

Poniżej bardziej szczegółowy wykres przebiegu stóp zwrotu w poszczególnych miesiącach w ujęciu narastającym.

Wykres 2. Stopy zwrotu w ujęciu narastającym.

Hipotetyczny przebieg wyników (krzywa kapitału) możliwych do osiągnięcia na podstawie wszystkich sygnałów wygenerowanych przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego, w okresie 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. w zależności od przyjętego przez Inwestora ryzyka. Dla uproszczenia przyjęto kwotę początkową inwestycji na poziomie 10 000 PLN. W obliczeniach uwzględniono spready, jednak nie zostały uwzględnione możliwe poślizgi cenowe oraz punkty swapowe. Wyliczenia zostały dokonane na podstawie wyników wszystkich sygnałów przeliczonych na PLN według kursów średnich z tabel NBP ogłoszonych ostatniego dnia każdego miesiąca. Na realną wysokość wyniku wpływ mogą mieć różnice kursowe i kurs waluty z dnia realizacji transakcji, na danej platformie transakcyjnej.

Dla właściwego zarządzania ryzykiem pozycji zaproponowaliśmy formułę, w której inwestor koncentruje się właśnie na akceptowalnym ryzyku (%) swojego kapitału, a nie na wielkości jednostki transakcyjnej (wyliczane jest to na podstawie wcześniej określonych przez analityków parametrów transakcji i następnie określonego przez inwestora ryzyka).

Chcąc prezentować wyniki usługi w sposób jeszcze bardziej transparentny, poniżej przedstawiono linię kapitału dla każdej z miar ryzyka wraz z obsunięciem kapitału.

Wykres 3. Linia kapitału oraz linia obsunięcia kapitału dla poszczególnych miar ryzyka.

Oznacza to, że aby uzyskać wynik prezentowany w danym czasie na wykresie przez linię kapitału (kolor ciemnoniebieski), należy liczyć się, że w trakcie jego osiągania nasz stan rachunku będzie ulegał zmianom w tym także obsunięciu kapitału (linia jasnoniebieska)

Kto za tym stoi?

Olaf Kowalski – doświadczony inwestor na rynkach finansowych. Nauczyciel akademicki oraz szef Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego dla FX & CFD. Zwolennik poszukiwania synchronizacji między ceną instrumentu a jej fundamentami, analizy międzyrynkowej, event tradingu oraz price action.

Tomasz Gessner – przygodę z rynkiem rozpoczął w 2001 roku. Na jego publikacje na łamach mediów internetowych trafił chyba każdy. W ostatnich latach swoje zainteresowania przeniósł z parkietu warszawskiego na rynek FX & CFD, a zdobyte doświadczenie wykorzystuje w ramach pracy w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego. Zwolennik przede wszystkim technicznego podejścia.

Z sygnałów transakcyjnych możesz skorzystać w każdej chwili. Wystarczy, że dołączysz do grona naszych Klientów.

Chcesz wreszcie zacząć systematycznie zarabiać? Pomożemy Ci osiągnąć sukces!

EFIX Dom Maklerski S.A.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here