Naga Marketssiedziba amicaNajwiększy polski producent AGD wypracował solidne wyniki finansowe przy wzroście
przychodów i marży brutto na sprzedaży pomimo widocznego już w minionym kwartale
wpływu pandemii na łańcuchy dostaw oraz rynki zbytu.

Amica podsumowuje mijający kwartał i stawia kolejne cele

Celem Grupy Amica pozostaje minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, choć w kolejnych okresach będą one w istotny sposób wpływać na osiągane rezultaty.

Te artykuły również Cię zainteresują
Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% rdr), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku na tym poziomie (+4% rdr). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł rdr pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł rdr). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła aż o blisko 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31% rok do roku. W efekcie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na niskim poziomie 0,9.

Odczuliśmy w marcu zamrożenie gospodarek, szczególnie na rynkach południowych czy we Francji, musieliśmy przesunąć również nasze plany rozwoju w Hiszpanii. Jednocześnie zwiększyliśmy jednak sprzedaż na rynkach wschodnich, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Wypracowaliśmy dobre rezultaty finansowe i zadbaliśmy o płynność finansową, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pracowników – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa Grupa Amica podjęła kompleksowe działania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników, zarówno w zakresie środków ochronnych, edukacji, jak również przeorganizowania działalności operacyjnej. Pracownicy biurowi płynnie przeszli w tryb pracy zdalnej, natomiast pełne dostosowanie miejsc pracy w Fabryce Kuchni we Wronkach do nowych standardów sanitarnych nastąpiło w czasie przerwy produkcyjnej w pierwszej połowie kwietnia.

Widzimy pozytywne symptomy odreagowania rynkowego w maju, ale liczymy się z długotrwałą odbudową popytu na sprzęt AGD w Europie. Dlatego w ramach dostosowania się do aktualnej sytuacji wprowadziliśmy liczne programy oszczędnościowe w zakresie kosztów operacyjnych, redukujemy lub przesuwamy wydatki inwestycyjne, występujemy o wsparcie z rządowych planów pomocowych w krajach siedziby spółek grupy, ograniczyliśmy też już koszty wynagrodzeń – mówi CFO Grupy Amica Michał Rakowski.

Porozumienie ze Związkiem Zawodowym i przedstawicielami pracowników (16.04.2020) oznacza obniżenie wymiaru etatów o 20% dla pracowników godzinowych i ryczałtowych oraz proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, brak podwyżek i zawieszenie systemu premiowego do końca 2020 roku. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej są zmniejszone o 30%, a Prezes Jacek Rutkowski całkowicie zrezygnował z wynagrodzenia na czas trwania porozumienia. Co ważne, Grupa Amica utrzyma zatrudnienie pracowników etatowych na obecnym poziomie.

Na koniec marca mieliśmy stabilną sytuację finansową, zakładamy utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych także w kolejnych okresach. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierzamy tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

Warto zauważyć, że pomimo zawirowań w otoczeniu biznesowym Grupa Amica prowadziła liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei Fundacja Amicis przekazała 65 tabletów dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Łącznie skala pomocy Grupy Amica związania z pandemią koronawirusa miała dotychczas wartość około 1 mln zł.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułEnerga miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.
Następny artykułProjprzem Makrum rekomenduje 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here