Naga MarketsAMF

Autorité des Marchés Financiers (AMF) jest niezależnym organem publicznym odpowiedzialnym za zapewnienie ochrony inwestycji w produkty finansowe, zapewniając inwestorom odpowiednie informacje i nadzorując prawidłowe funkcjonowanie rynków. AMF reguluje uczestników i produkty na francuskich rynkach finansowych. Reguluje, autoryzuje, monitoruje, a w razie konieczności prowadzi dochodzenia i nakłada sankcje. Ponadto zapewnia inwestorom otrzymywanie istotnych informacji i usługę mediacji, która pomaga im w sporach.

AMF odgrywa również aktywną rolę w wielu europejskich i międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapewnienie lepszej regulacji rynków finansowych.Historia

AMF została ustanowiona przez legislaturę francuską w 2003 r. Posiada zarząd kierowany przez przewodniczącego AMF i komitet ds. Egzekwowania prawa uprawniony do nakładania sankcji dyscyplinarnych i grzywny. Dzięki opłatom i składkom płaconym przez firmy znajdujące się pod jego nadzorem AMF jest niezależna finansowo.

Lokacja i jurysdykcje pod nadzorem

AMF reguluje uczestników i produkty na francuskich rynkach finansowych, w tym:

  • rynki finansowe
  • firmy inwestycyjne
  • pośredników finansowych uprawnionych do świadczenia usług inwestycyjnych i doradztwa inwestycyjnego (instytucje kredytowe upoważnione do świadczenia usług inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, towarzystwa inwestycyjne, doradców inwestycyjnych, sprzedawców bezpośrednich)
  • produkty inwestycyjne i instrumenty finansowe.

AMF koordynuje swoje działania z innymi francuskimi organami nadzoru, zwłaszcza w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, a także aktywnie współpracuje ze swoimi europejskimi i międzynarodowymi odpowiednikami.

Znajdź brokerów forex regulowanych przez AMF

Cele i główne zadania

Autorité des marchés financiers ma dwa odrębne organy kolegialne: zarząd i komitet ds. Egzekwowania prawa.

Zarząd jest głównym organem decyzyjnym AMF i przewodniczy mu przewodniczący AMF. Składa się z 16 członków, przyjmuje nowe regulacje, rozpatruje pojedyncze sprawy badane przez AMF i wszczyna procedurę sankcji. Uprawnienia do nakładania sankcji przyznaje się Komitetowi Wykonawczemu, którego 12 członków różni się od członków Zarządu. Komitet ds. Egzekwowania prawa ma pełną autonomię w podejmowaniu decyzji.

AMF jest uprawniona do ustalania zasad mających zastosowanie do uczestników i produktów podlegających jego jurysdykcji, w tym rynków finansowych, spółek notowanych na giełdzie, pośredników finansowych i produktów zbiorowego inwestowania.

Polityka AMF obejmuje instrukcje, stanowiska, zalecenia i inne publikacje, które definiują i szczegółowo określają sposób, w jaki przepisy i regulacje dotyczące spółek notowanych na giełdzie, produktów inwestycyjnych i uczestników rynków finansowych są stosowane w praktyce. W ten sposób AMF w przejrzysty sposób wyjaśnia, w jaki sposób interpretuje przepisy finansowe.

AMF monitoruje autoryzowane produkty, w tym fundusze inwestycyjne, przez cały okres ich użytkowania. Zapewnia zgodność z przepisami i sprawdza jakość informacji przekazywanych inwestorom za pośrednictwem takich dokumentów jak raporty roczne, biuletyny i materiały reklamowe. Szczególną uwagę zwraca się na literaturę reklamową produktów detalicznych.

Celem nadzoru rynku jest wykrywanie zdarzeń lub zachowań, które mogą stanowić nadużycie na rynku (manipulowanie ceną, wykorzystywanie informacji poufnych, rozpowszechnianie fałszywych informacji) lub jakiekolwiek inne naruszenie przepisów mających zastosowanie do uczestników rynku, w szczególności obowiązków zawodowych pośredników finansowych. W szczególności AMF stosuje nadzór w celu identyfikacji zmian w trybach handlu lub rozwoju nowych rynków lub instrumentów.

AMF nadzoruje:

  • transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu, takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne,
  • Inwestorów działających na tych rynkach, w tym instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, spółki zarządzające, FIA

AMF monitoruje transakcje i zlecenia handlowe za pomocą narzędzi informatycznych opracowanych specjalnie w celu wykrywania anomalii rynkowych. Eksperci analizują i oceniają wszelkie podejrzane transakcje.

Więcej informacji oraz newsy dotyczące regulatora znajdziesz pod tagiem AMFJesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułBlok po 22 – 18 grudnia 2017: EUR/USD, AUD/CHF
Następny artykuł11BIT [11B], LSI Soft [LSI] – Gorące spółki dnia 19.12.2017
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here