Naga MarketsZamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 4,79 mln zł wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,96 mln zł wobec 4,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,4 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 44,24 mln zł rok wcześniej.

W okresie objętym niniejszym raportem tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. grupa kapitałowa prowadziła bieżącą działalność operacyjną, koncentrując się na realizacji trwających projektów oraz aktywności handlowej mającej na celu zabezpieczenie portfela zamówień w poszczególnych lokalizacjach na kolejne okresy, podano.

W pierwszym półroczu 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku odnotowany został wzrost przychodów ze sprzedaży o 16,2%.

“Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększenia wartości rozpoznanych przychodów ze sprzedaży dla klientów z sektora offshore (związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu) oraz konstrukcji dźwigowych i przeładunkowych. Przychody te dotyczą zleceń zakontraktowanych w głównej mierze w roku 2019, których realizacja przypadała na okres pierwszego kwartału 2020 roku” – czytamy w raporcie.

“Istotna część przychodów generowanych przez Grupę Zamet pochodzi z sektora związanego z podmorskim wydobyciem ropy i gazu, w wyniku wstrzymania wielu inwestycji w sektorze ropy i gazu, grupa odczuła negatywne skutki pandemii w postaci zdecydowanie niższego tempa kontraktowania nowych zleceń w z tego sektora. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, nie wystąpiły przypadki anulowania trwających już znaczących umów handlowych dotyczących tego segmentu” – czytamy dalej.

Zamet podał, że spowolnienie na rynku urządzeń przeładunkowych także nie pozostaje bez wpływu na kondycję i poziom inwestycji realizowanych w branży przeładunków portowych, która jest dominującym segmentem działalności grupy.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W tym segmencie, spadek tempa kontraktowania nowych zamówień oraz spadek obrotów gospodarczych jest mniej odczuwalny aniżeli np. w segmencie ropy i gazu. Niemniej, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie występują przesłanki uprawniające zarząd Mostostal Chojnice do skorzystania z rozwiązań pomocowych przewidzianych w Ustawie Covid” – czytamy dalej.

Spółka podała, że zauważalne spowolnienie w sektorze hutniczym oraz w zakresie zapotrzebowania maszyn dla przemysłu negatywnie oddziałuje na segment, w którym działalność prowadzi Zamet Budowa Maszyn SA, która w pierwszej połowie 2020 roku odnotowała w związku z pandemią spadek tempa kontraktowania nowych zamówień oraz spełniła warunki określone w Ustawie COVID dotyczące skorzystania z rozwiązań antykryzysowych w zakresie zmniejszenia wymiaru czasu pracy o 20% (maj-lipiec 2020 roku). Spółka ta zawnioskowała o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Zamet podał, że za wyjątkiem negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną, nie wystąpiły istotne, jednorazowe zdarzenia o nietypowym charakterze, które wpłynęłyby na skonsolidowany wynik na poziomie operacyjnym.

“Rentowność EBIT wyniosła 9,3%, w porównaniu do 5,8% za analogiczny okres 2019 roku. Zysk netto za okres 3 miesięcy 2020 roku wyniósł 3,9 mln zł, w porównaniu do 1,3 mln w analogicznym okresie 2019 roku. Rentowność netto wyniosła odpowiednio 7,6% i 3,0%” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 0,79 mln zł wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Zamet, w skład której wchodzą Zamet S.A. (spółka holdingowa) oraz zależne spółki produkcyjne: Zamet Industry, Zamet Budowa Maszyn i Mostostal Chojnice, jest producentem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, w tym przemysłu związanego z podwodnym wydobyciem ropy i gazu, górnictwa, budownictwa infrastrukturalnego oraz przemysłowego, a także hutnictwa stali i metali nieżelaznych oraz metalurgii. Akcje Zamet S.A. zadebiutowały na GPW w październiku 2011 r. Spółka jest kontrolowana przez TDJ.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here