Naga MarketsAmerykańska gospodarka wróciła do wzrostów w drugim kwartale.

Pierwsze szacunki Produktu Krajowego Brutto (GDP) w drugim kwartale wyniosły 2,3%, a więc nieco poniżej oczekiwanych 2,6%.

Czwartkowy raport nie wykazał jednak jakoby gospodarka się kurczyła, co wstępnie podawano. Wzrost PKB w pierwszym kwartale został skorygowany dodatnio do 0,6% z zakładanego ujemnego -0,2, co wskazuje, iż nie było tak źle jak pierwotnie zakładano. Tak więc mimo niższych niż oczekiwano głównych odczytów wskaźników, mamy potwierdzenie, że USA powróciło do wzrostów.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wydatki konsumenckie, które stanowią około 2/3 PKB przyspieszyły wzrost w tym kwartale. Wskaźnik PCE core (przedstawiający średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych z wyłączeniem cen żywności i cen energii) wzrósł do 1,8% w stosunku do oczekiwań na poziomie 1,6%.

Po raz pierwszy, Biuro Analiz Ekonomicznych USA wydało również średnią z GDP (PKB) i GDI (przychód krajowy brutto) tak by uwzględnić statystyczne rozbieżności między tymi dwoma wskaźnikami. Dla pierwszego kwartału wskaźnik ten był na poziomie 0,5% w ujęciu do skorygowanej inflacji. Średnia dla drugiego kwartału ukaże się w przyszłym miesiącu.

Wykres PKB dla USA w ujęciu rocznym
Wykres PKB dla USA w ujęciu rocznym

Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) wydało również rewizję GDP sięgającą aż do 4 kwartału 2011 roku. Większość z nich została zrewidowana w dół, 6 kwartałów do niższych wartości i 4 do wyższych.

W nocie do klientów, ekonomiści z BNP Paribas napisali: “Dzisiejszy raport PKB zawierający rewizję poprzednich odczytów, daje FOMC więcej pewności, iż delikatne poprawki w pierwszym kwartale były mniej znaczące niż sądzono. Opowieść o gospodarce pozostaje spójna: silna konsumpcja, słabe inwestycje. Oczekujemy na kontynuacje tego trendu w drugiej połowie roku i przewidujemy przyspieszenie wzrostu gospodarczego do ponad 3%.”

AMERYKAConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here