TMS


W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego 2017/2018 grupa Ambra osiągnęła najwyższą w tym roku dynamikę sprzedaży na poziomie 12,2%. Wzrost był kontynuowany w najbardziej wartościowych kategoriach rynku alkoholi.

Na rynku polskim, gdzie sprzedaż wzrosła o 10,9%, podobnie jak w poprzednich kwartałach najbardziej dynamicznie rozwijały się wina spokojne i musujące. Wśród produktów o największej dynamice wyróżniała się marka FRESCO, w tym jej nowe odmiany FRESCO FRIZZANTE. Marki win musujących DORATO i CIN&CIN umocniły swoją pozycję rynkową potwierdzając powrót tej kategorii do trendu wzrostowego, a sprzedaż win premium sprzedawanych w sieci sklepów CENTRUM WINA i do gastronomii wzrosła dwucyfrowo.

Największy wzrost sprzedaży wynoszący 35,7% został po raz pierwszy osiągnięty na rynkach Czech i Słowacji za sprawą dalszego umocnienia pozycji rynkowej win musujących MUCHA SEKT. Przychody ze sprzedaży w Rumunii wzrosły o 11,6% przede wszystkim dzięki marce ZAREA obejmującej wina musujące i brandy.

Wzrost przychodów ze sprzedaży przełożył się na poprawę wyników finansowych i ich rentowność. Zysk operacyjny wzrósł ponad dwukrotnie pomimo wyższych kosztów wynagrodzeń związanych z podwyżkami płac i premiami za wyniki. Cały kwartał został zakończony zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom Ambra w kwocie 0,7 mln zł, a oczyszczony o efekt zdarzeń jednorazowych wyniósł 0,4 mln zł i był o 2,0 mln zł wyższy niż przed rokiem.

Po raz pierwszy w historii grupa Ambra wykazała dodatnią pozycję gotówkową netto.

„Konsekwentny rozwój kategorii win stołowych, a także wzrost konsumpcji win musujących poza sezonem sylwestrowym pomogły osiągnąć po raz pierwszy w historii grupy Ambra dodatni wynik w trzecim kwartale, co w parze z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym przełożyło się na całkowitą spłatę zadłużenia. Jesteśmy w czołówce spółek dywidendowych na warszawskiej GPW i chcemy wzmocnić tę pozycję w bieżącym roku i latach następnych” – stwierdza Robert Ogór, prezes grupy Ambra.

Po publikacji pozytywnych wyników rynek zareagował niewielkim wzrostem. Cały czas czekamy na zakończenie trwającej korekty. Szerzej o spółce pisaliśmy 4 maja.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here