Naga Marketsfabryka alumetalGrupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Dziś spółka opublikowała dobry raport za III kw. 2018 r.


III kw. 2018 r. III kw. 2017 r.
Skonsolidowany zysk netto 20,19 mln zł 14,8 mln zł
Zysk operacyjny 21,38 mln zł 17,17 mln zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 416,31 mln zł 350,12 mln zł

– W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce i na Węgrzech, Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2018 roku wyniósł 21,6 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w III kwartale 2017 roku o 24%. Na przestrzeni 9 miesięcy 2018 roku znormalizowany zysk netto wyniósł 73,8 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w stosunku pierwszych 9 miesięcy poprzedniego roku. Znormalizowany zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 92,3 mln zł – napisano w raporcie.

– Wolumen sprzedaży wyrobów w III kwartale 2018 roku wyniósł 48,6 tys. ton i był o 14% większy niż w III kwartale 2017 roku, a narastająco za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wyniósł 152,1 tys. ton i był większy o 16% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały wolumen sprzedaży wyniósł w skali całej Grupy Alumetal 197,2 tys. ton. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w III kwartale 2018 roku była o 4% wyższa w porównaniu do III kwartału 2017 roku, co w połączeniu z istotnym zwiększeniem ilości sprzedaży spowodowało wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 416,3 mln zł, czyli o 19% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za 9 miesięcy 2018 roku wartość sprzedaży wyniosła 1,295 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do wartości sprzedaży uzyskanej za 9 miesięcy 2017 roku. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały wyniosły 1,666 mld zł– dodano.

  • 7,2 mln zł wydatków inwestycyjnych w III kw. 2018 r.;
  • 26,9 mln zł wydatków inwestycyjnych w I – III kw. 2018 r.;
  • 4,3 mln zł wydatków odtworzeniowych;
  • 22,6 mln zł wydatków w sferze product mix/zwiększenie mocy produkcyjnych;
  • 47,6 mln zł wydatków inwestycyjnych za ostatnie cztery kwartały;
Alumetal z ponad 20 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.
xStation
 I-III kw. 2018 r.  I-III kw. 2017 r.
 Skonsolidowany zysk netto 70,7 mln zł 45,37 mln zł
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 1 295,04 mln zł 1 085,25 mln zł
EBITDA  99 mln zł 69,9 mln zł
Zysk netto w ujęciu jednostkowym 44,77 mln zł 40,13 mln zł

 

Zobacz również: CD Projekt z malejącymi zyskami w III kw. 2018 r.

– Jednostkowy zysk EBITDA w III kwartale 2018 roku ukształtował się na poziomie 596 zł/tonę i wzrósł o 5% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to wyniósł 570 zł/tonę. Za 9 miesięcy 2018 roku jednostkowy zysk EBITDA osiągnął 651 zł/tonę i był o 22% wyższy niż za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku. Jednostkowy zysk EBITDA za ostatnie cztery kwartały wyniósł 639 zł/t – czytamy dalej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here