Naga MarketsAlumetal Poland zrealizuje inwestycję w Nowej Soli za ok. 78 mln złRada nadzorcza Alumetalu zaakceptowała realizację przedsięwzięcia: “Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli” i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną – Alumetal Poland – wydatków inwestycyjnych w wysokości 78 mln zł, podała spółka. “Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej grupy Alumetal.

Zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022

Zasadnicza faza inwestycji ma być realizowana w latach 2021-2022 i będzie finansowana ze środków własnych spółki zależnej” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka zależna – Alumetal Poland otrzymała decyzję od Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o udzieleniu wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, podano także.

“Spółka informuje, że w świetle decyzji o wsparciu minimalny wymagany poziom wydatków inwestycyjnych wynosi 78 000 000 zł, a maksymalny poziom wydatków do którego przysługuje wsparcie to 101 400 000 zł. Wydatki te mogą być zrealizowane w latach 2021-2025, a z tytułu ich poniesienia spółka zależna ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w kwotach od 27 300 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na minimalnym poziomie do 35 490 000 zł w przypadku poniesienia wydatków na poziomie maksymalnym” – podsumowano w materiale.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here