Naga MarketsAlumetal miał 50,67 mln zł zysku netto, 64,96 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.Alumetal odnotował 50,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 11,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal przedstawia swoje wyniki finansowe

W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Wskutek wyłączenia wpływu zmiany stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT znormalizowany zysk netto (…) w I kwartale 2021 roku wyniósł 49,5 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2020 roku o 229%” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 56,51 mln zł wobec 18,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 64,96 mln zł wobec 26,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 513,99 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 322,09 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2021 roku marże rynkowe były znacznie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i było to, obok dynamicznego wzrostu wolumenów sprzedaży, główną przyczyną wzrostu zysku EBITDA do poziomu 65 mln zł w porównaniu z 26,1 mln zł w I kwartale 2020 roku, co oznacza wzrost o 149%. Nie bez znaczenia była również efektywna modernizacja Zakładu w Kętach (wzrost zdolności produkcyjnych i obniżka jednostkowego kosztu wytworzenia) oraz rozwój sprzedaży stopów wstępnych” – czytamy także.

Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2021 roku była o ok. 25% wyższa w porównaniu do I kwartału 2020 roku, co w połączeniu z 28% wzrostem wolumenu zwiększyło przychody ze sprzedaży o 60% rok do roku do poziomu 514 mln zł, podano także.

Wydatki inwestycyjne w I kw. 2021 roku wyniosły 14,2 mln zł i były o 8% niższe r/r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,57 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

invest

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here