Naga MarketsaltusAltus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka.

“I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł 43 631 tys. zł., wobec: 140 322 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 68,9 %

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Altus TFI wyniosły 46 864 tys. zł., wobec: 97 800 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 52,1 %

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Altus TFI wyniósł minus 3 233 tys. zł., wobec: 42 522 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 107,6 %

d) szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł minus 5 486 tys. zł., wobec: 34 433 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 115,9 %

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Altus TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Altus TFI wyniósł 81 345 tys. zł., wobec:

169 549 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 52,0 %

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Altus TFI wyniosły 71 172 tys. zł.,

wobec: 120 321 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 40,8 %

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej TFI wyniósł 10 173 tys. zł, wobec: 49 228 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 79,3 %

d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej Altus TFI wyniósł 6 416 tys. zł, wobec: 40 334 tys. zł., w I półroczu 2018 r., co stanowi spadek o 84,1%” – wymieniono w komunikacie.

W tym okresie znaczna części funduszy inwestycyjnych przekazana została pod zarządzanie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W I kwartale 2019 roku zostały przekazane do Rockbridge TFI kolejne 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto, przekazano zarządzanie 3 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi poza Grupę Kapitałową Altus TFI (w tym dwoma sekurytyzacyjnymi). Rozpoczęto również likwidacje 3 funduszy zamkniętych (w tym dwóch sekurytyzacyjnych) oraz 1 subfunduszu wydzielonego w ramach Altus Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Parasolowy, wskazano w informacji.

“Wszystkie te zdarzenia (uwzględniając także drastyczny spadek aktywów w przekazanych funduszach w stosunku do porównywalnego okresu w 2018 roku) przełożyły się na wartość uzyskiwanych przez emitenta oraz Grupę Kapitałową przychodów. Wartość kosztów operacyjnych jest uzależniona od wartości aktywów netto funduszy zarządzanych przez emitenta, przy czym część tych kosztów stanowią koszty stałe niezależne od wielkości zarządzanych aktywów – stąd też wolniejszy spadek kosztów operacyjnych od spadku przychodów. Na poziom kosztów operacyjnych wpływ miała również wypłata rekompensat dla osób pełniących funkcje w spółce, z tytułu zakończenia współpracy” – czytamy dalej.

“Powyższe informacje o danych finansowych emitenta przełożyły się również na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Altus TFI. Przypomnieć należy, iż Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI” – podano również.

źródło: ISBnews

Orbex

Sytuacja na wykresie:

Akcje spółki od dłuższego czasu poruszają się bokiem, po wcześniejszej mocnej przecenie. Na razie nie zapowiada się szybka zmiana tej tendencji.

altus
źródło xStation 5

Czytaj także: Akcje PKN Orlen wybijają ważny poziom. Spółka z nową, wyższą rekomendacjątokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here