Naga MarketsAltus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus TFI podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku

Zysk operacyjny wyniósł 3,35 mln zł wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,76 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 35,53 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32,73 mln zł w porównaniu z 81,35 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Na wyniki grupy kapitałowej w I półroczu 2020 roku wpływ duży miała utrata przez spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Ponadto spółka w I półroczu 2020 r. poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe umowy i długi okres wypowiedzenia tych umów. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez grupę kapitałową wyniki finansowe jest utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych, efektem których była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 3,14 mln zł wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here