Naga MarketsAltus TFI miało 2,61 mln zł zysku netto, 3,81 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 2,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus TFI przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 3,81 mln zł wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,1 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 15,97 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2021 roku wyniosły 11,38 mln zł i były niższe od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2020 roku o 18%.

“Na wyniki grupy kapitałowej w I kwartale 2021 wpływ nadal ma brak rozstrzygnięcia kwestii związanej z utratą przez emitenta zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w lutym 2020 roku. Ponadto, obecna sytuacja panującą na GPW jak i na pozostałych rynkach finansowych ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza grupa kapitałowa, co ma bezpośrednie przełożenie na przychody uzyskiwane z opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. To wpłynęło na wyniki końcowe oraz wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI w ramach grupy kapitałowej” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,29 mln zł wobec 1,66 mln zł straty rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.Conotoxia

invest

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here