Naga MarketsAllegro Pay ma umowę sprzedaży wierzytelności z Aion BankWarszawa, 11.10.2021 (ISBnews) – Allegro Pay – spółka zależna Allegro – podpisała umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bankiem, podało Allegro. Umowa dotyczy nabycia przez Aion wierzytelności z tytułu kredytów konsumenckich pochodzących od Allegro Pay. Wartość umowy może sięgnąć 2 mld zł do 30 listopada 2023 r.

Umowa została zawarta do 30 listopada 2023 r. Umowa kreuje ramy umożliwiające dokonywanie szeregu potencjalnych transakcji zbycia wierzytelności na podstawie mechanizmu składania i akceptacji ofert. Termin pierwszej oferty jest planowany na listopad 2021 r., a kolejne oferty mogą być składane w każdym następnym miesiącu aż do daty rozwiązania umowy. Wierzytelności, które będą oferowane Aion w ramach transakcji, muszą spełniać określone w umowie kryteria kwalifikacyjne, obejmujące m.in. dopuszczalny przedział pierwotnej liczby rat wierzytelności podlegających zbyciu (trzy do trzydziestu). Wierzytelności z tytułu kredytów 30-dniowych (typu „kup teraz, zapłać później”) nie będą podlegać sprzedaży, wyjaśniono.„Transakcja będzie obejmować wierzytelności z tytułu umów kredytów konsumenckich zawartych przed podpisaniem umowy, a także z tytułu nowych umów kredytowych, które zostaną zawarte w późniejszym terminie. Wierzytelności będą sprzedawane bez prawa regresu (z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub naruszenia umowy). Zakłada się, że wierzytelności będą wyksięgowane z bilansu Allegro w odpowiednich datach ich zbycia” – czytamy w komunikacie.

Strony uzgodniły w umowie, że Allegro Pay nie ma obowiązku sprzedaży swoich wierzytelności, jednak jeśli zdecyduje się je sprzedać (w zakresie w jakim spełniają one kryteria kwalifikacyjne wskazane w umowie), to musi zaoferować je Aion (na zasadzie wyłączności), zastrzeżono.

„Wierzytelności będą podlegać sprzedaży za cenę równą niespłaconemu kapitałowi wraz z odsetkami (narosłymi do chwili sprzedaży i prognozowanymi do chwili zapadalności kredytu), po odliczeniu dyskonta. Kwota dyskonta zostanie ustalona na podstawie stopy rocznej będącej sumą stałej stopy bazowej, stopy dodatkowej (do uzgodnienia przez strony odrębnie dla każdej transzy, w celu odzwierciedlenia spodziewanego ryzyka kredytowego), kosztu kapitału (na podstawie stawki WIBOR 6M) oraz stawki opłaty za obsługę wierzytelności” – czytamy dalej.

Strony uzgodniły limit w wysokości 500 mln zł, który będzie odnawiany codziennie na bieżąco, przy czym Aion ma możliwość wypowiedzenia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu (z chwilą wypowiedzenia limit przestanie być odnawialny i będzie mógł być wykorzystany tylko do końca okresu wypowiedzenia). W ramach limitu Allegro Pay będzie mógł sprzedawać wierzytelności według z góry ustalonych parametrów cenowych. Rzeczywisty wolumen sprzedaży portfeli może być wyższy niż wspomniany limit. Strony przewidują, że jeżeli ich współpraca będzie się układać pomyślnie, całkowite saldo niespłaconych wierzytelności zakupionych przez Aion może osiągnąć kwotę 2 mld zł w ciągu ustalonego okresu obowiązywania umowy, wynika także z materiału.

„Ponadto strony oczekują, że pierwsze transakcje zbycia, obejmujące sprzedaż istniejących wierzytelności na kwotę ok. 100-200 mln zł, zostaną przeprowadzone przed końcem 2021 r. Grupa zakłada, że sprzedaż wierzytelności z tytułu oprocentowanych kredytów ratalnych na rzecz Aion powinna generalnie skutkować utrzymaniem dodatniej marży netto w zysku EBITDA grupy […], przy jednoczesnym wyksięgowaniu tychże wierzytelności z bilansu grupy. Transakcja nie wywiera żadnego wpływu na doświadczenia zakupowe użytkowników Allegro, ponieważ kredyty będą nadal udzielane, obsługiwane i spłacane za pośrednictwem platformy Allegro” – podsumowano.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

invest

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here