Naga MarketsAllegro.eu – platforma handlowa numer 1 i najbardziej rozpoznawalna marka e-commerce w Polsce, licząca ponad 12 mln aktywnych kupujących i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – ogłasza dziś ustalenie ceny akcji w pierwszej ofercie publicznej akcji zwykłych Spółki („IPO” lub „Oferta”) na poziomie 43 PLN za akcję („Cena Ofertowa”).

Allegro.eu ustaliła ceny akcji na poziomie 43 PLN za akcję

Odnosząc się do dzisiejszego wydarzenia, prezes zarządu Allegro François Nuyts stwierdził:
„To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu.

Siłą napędową dotychczasowego sukcesu jest nasz zaangażowany, innowacyjny i kreatywny zespół pracowników. Chciałbym im podziękować za wszystko to, dzięki czemu doszliśmy do tego momentu. Przed nami kolejny etap rozwoju, już jako firmy notowanej na giełdzie, dlatego chciałbym powitać nowych inwestorów w gronie akcjonariuszy Allegro i podziękować im za ich dotychczasowe zaangażowanie.”

Podsumowanie Oferty

● Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z Ceny Ofertowej kapitalizacja rynkowa Spółki wyniesie 44 mld PLN.

● Ostateczna cena Akcji Oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

● Oferta obejmuje emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka spodziewa się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

● Ponadto, Permira VI Investment Platform Limited, Cidinan S.à r.l. i Mepinan S.à rl (razem „Większościowi Akcjonariusze Sprzedający”) przyznały firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu („Menedżer Stabilizujący”) opcję dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”) na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych („Akcje Dodatkowego Przydziału”, a razem z Akcjami Sprzedawanymi “Akcje Oferowane”). Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.

● Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.

● Free float wyniesie 20,9% (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).

● Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 Akcji Oferowanych. Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 Akcje Oferowane.

● Przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na GPW to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia Notowań”).

● Każdy pracownik, który będzie zatrudniony przez Grupę (i nie będzie w okresie wypowiedzenia / nie zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy) w Dniu Rozpoczęcia Notowań i który nie posiada jakichkolwiek akcji objętych w ramach wcześniejszych programów inwestycyjnych, otrzyma jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości około 10.000 PLN, do których uprawnienia nabędzie po 360 dniach od Dnia Rozpoczęcia Notowań.

● Oczekiwane wpływy gotówkowe netto należne Spółce wynoszą około 900,5 mln PLN.

● Grupa zamierza przeznaczyć oczekiwane wpływy netto z emisji Nowych Akcji Sprzedawanych, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne Grupy.

● Po zakończeniu Oferty pozostałe Akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na GPW, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach Programów Inwestycyjnych Grupy po przeprowadzeniu Oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.

● Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działają jako współprowadzący księgę popytu; Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący akcje w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych; Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG działają jako współzarządzający.

● Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełni funkcję Doradcy Finansowego Grupy.

● Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo

Prospekt

Więcej informacji o Grupie i Ofercie można znaleźć w Prospekcie z dnia 22 września 2020 r. oraz w suplemencie do Prospektu z dnia 25 września 2020 r. Prospekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Grupy (www.allegro.eu/ipo), stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).

Warto przeczytać również:

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Poprzedni artykułRopa WTI powyżej 40 dol.. Czy polityczne zamieszanie wpłynie na ceny?
Następny artykułDebiut Allegro ma duże szanse powodzenia, uważa Tomasz Jaroszek (Doradca.tv)
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here