Naga MarketsAll in! Games z ponad 12-krotnym wzrostem przychodów w 2020 roku! Rozmowa z Piotrem Żygadło2020 rok przyniósł znaczny wzrost przychodów z prowadzonej działalności dla firmy All in! Games, producenta gier notowanego na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych. W rozmowie, gościem redaktora Comparic24.tv był Piotr Żygadło – Prezes Zarządu All in! Games. Padły pytania o bieżącą działalność, wyniki finansowe a także sytuację panującą na polskim i światowym rynku Gamedev.

  • W 2020 roku spółka All in! Games osiągnęła 25,75 mln zł przychodów, wobec 1,84 mln zł w 2019 roku.
  • Obecny model biznesowy All in Games! zakłada wydawanie rocznie około dziesięciu gier z segmentu AA+ i Indie Premium.
  • W sierpniu 2020 roku All in! Games rozpoczęło proces oddłużania spółki.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zdecydowana poprawa wyników finansowych All in! Games w 2020 roku!

Rok 2020 All in! Games kończy z przychodami przekraczającymi 25 mln zł, wobec 1,8 mln zł w 2019 roku. Spółka odnotowała nieco mniejszą stratę, która jednak mimo wszystko przekroczyła poziom 12,8 mln zł.

Zdecydowany wzrost przychodów All in! Games w 2020 roku!
Wybrane dane finansowe All in! Games za 2020 rok. Źródło: opracowanie własne

Już niebawem, bo 21 maja, spółka ma opublikować raport, zawierający dane finansowe odnotowane w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zobacz również: Rok 2020 w liczbach na GPW i NewConnect. Wig20 kończy rok blisko 8% pod kreską!

Zdarzenia po dniu bilansowym (dane ze sprawozdania spółki)

Rozwiązanie listu intencyjnego z EKIPA S.A. (o którym spółka informowała raportem bieżącym nr3/2021)

List intencyjny rozstał rozwiązany z uwagi na brak możliwości wypracowania, w toku prowadzonych negocjacji, wspólnego stanowiska w zakresie obszarów podjęcia współpracy przez Strony.

Zawarcie umowy współpracy wydawniczej z QubicGames S.A. (o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2021)

invest

W ramach zawartej umowy QubicGames S.A., w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2022 r., udzieli Spółce wsparcia w zakresie dystrybucji oraz promocji gier All In! Games S.A. wydanych na konsolę Nintendo Switch do momentu zawarcia umowy, jak również w trakcie trwania umowy. W zamian za świadczone usługi, QubicGames S.A. otrzyma wynagrodzenie w postaci części przychodów netto uzyskanych przez All in! Games S.A. ze sprzedaży gier na konsoli Nintendo Switch w okresie obowiązywania umowy.

Premiera gry Paradise Lost – 24 marca 2021 r. (o popremierowych danych, dotyczących sprzedaży gry Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2021)

Dnia 24 marca 2021 r. Spółka wydała na platformach PC, Xbox One oraz PS4 grę stworzoną przez polskie studio PolyAmorous sp. z o.o. – Paradise Lost.

Zawarcie umowy cesji własności intelektualnej gry Ghostrunner (o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2021)

Spółka zawarła porozumienie z 505 GAMES SPA, którego przedmiotem jest scedowanie przez Spółkę na rzecz 505 GAMES SPA praw własności intelektualnej do tytułu Ghostrunner. W ramach zawartego porozumienia Spółka otrzymała w kwietniu 2021 r. dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 000 EUR oraz zachowuje prawo do udziału w zyskach z gry Ghostrunner na zasadach określonych w umowie wydawniczej zawartej między stronami dnia 8 czerwca 2020 r.

Zawarcie z akcjonariuszem – Panem Tomaszem Majewskim porozumienia do umowy pożyczki zawartej dnia 11 maja 2020 r. (o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2021)

Na mocy zawartego porozumienia Pan Tomasz Majewski zwolnił All In! Games S.A. z zobowiązania do zwrotu części pożyczki w kwocie odpowiadającej 5 000 000 (pięć milionów) złotych. Spółka, w zamian za to umorzenie, zobowiązana jest do przedterminowego zwrotu pożyczkodawcy kwoty 3 000 000 (trzy miliony) złotych z udzielonej pożyczki w terminie do końca kwietnia 2021 r. Zgodnie z postanowieniami porozumienia została uruchomiona nowa linia kredytowa, obejmująca kwotę 5 000 000 (pięć milionów) złotych, która może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w częściach w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia porozumienia.

Zawarcie umowy wydawniczej z ARP Games sp. z o.o. (o której spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2021)

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła umowę wydawniczą z ARP Games Sp. z o.o. na podstawie, której All In! Games S.A. wyda na platformach PC oraz Nintendo Switch grę komputerową pod tytułem Lumberhill. W ramach zawartego porozumienia Spółka poniesie koszty stworzenia przez developera portu Lumberhill na platformę Nintendo Switch oraz koszty związane z promocją i dystrybucją gry.

Zobacz również: Obroty na parkiecie głównym GPW wzrosły w 2020 roku o 59% w porównaniu z rokiem 2019!

Zmniejszenie zadłużenia Spółki (o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2021)

Od dnia 1 października 2020 r. do dnia 21 kwietnia 2021 r. włącznie Spółka zmniejszyła swoje zadłużenie o kwotę 56 mln PLN, w tym … mln PLN po 1 stycznia 2021. W ramach zmniejszania kwoty zadłużenia Spółka zrealizowała spłatę pożyczek oraz wykup obligacji w celu ich umorzenia. Spłata zadłużenia Spółki odbyła się przy obustronnym porozumieniu z wierzycielami przy wykorzystaniu środków pochodzących z wpływów z emisji akcji serii H oraz ze środków własnych Spółki. Jedyną transakcją bez przepływów środków pieniężnych było częściowe umorzenie przez akcjonariusza – Pana Tomasza Majewskiego pożyczki w kwocie odpowiadającej 5 000 000 PLN. Koszty finansowe związane ze spłatą zadłużenia wyniosły łącznie 1,6 mln PLN.

Ustalenie daty premiery Chernobylite na PlayStation 4, Xbox One i PC (o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2021)

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Spólka poinformowała o ustaleniu daty premiery gry Chernobylite na platformach PC, Xbox One oraz PS4. Dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości podczas targów E3 odbywających się w dniach 12-15 czerwca 2021 roku. Gra tworzona jest przez gliwickie studio The Farm 51 Group S.A., które jest również wydawcą Gry w wersji na PC.

Ustalenie daty premiery gry Of Bird and Cage (o dacie wydania gry Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 10/2021, który zawiera aktualny harmonogram wydawniczy Spółki)

Spółka planuje wydanie gry w wersji na PC na dzień 20 maja 2021 r. Projekt Of Bird and Cage tworzony jest przez izraelską firmę Capricia Productions.

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Epic Games

Spółka zawarła porozumienie z Epic Games, którego przedmiotem jest wydanie 5 gier All In! Games S.A. na platformie Epic Games Store.

Wydanie pierwszego z serii trzech dodatków (DLC) do gry Tools Up!

Dnia 14 kwietnia 2021 r. Spółka wydała pierwszy z trzech planowanych dodatków do bardzo dobrze przyjętej przez graczy gry Tools Up!, stworzonej przez wrocławskie studio The Knights of Unity.

All in! Games to wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy gry na komputery osobiste i konsole, pracując nad polskimi i międzynarodowymi projektami. All in! Games jest wydawcą takich tytułów jak Ghostrunner (One More Level, współwydawca 505 Games), Paradise Lost (PolyAmorous), Alaloth – Champions of The Four Kingdoms (Gamera Interactive) i Tools Up! (The Knights of Unity). Od 2020 roku, po połączeniu ze spółką Setanta, All in! Games jest notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada międzynarodowy zespół (Polska, USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja, Litwa) liczący ponad 100 pracowników.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw jsw | analizy gieldowe | usd prognoza | biomed lublin akcje | co to blik | mercator medical akcję |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here