Naga MarketsAlior Bank odnotował 195,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 99,76 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 762,57 mln zł wobec 722,66 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 105,43 mln zł wobec 112,2 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej w II kwartale 2018 r. wyniosły 1 025 mln zł wobec 969 mln zł kwartał wcześniej oraz 937 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. W efekcie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek wynik odsetkowy zwiększył się w ujęciu kwartał do kwartału o ponad 3% do 763 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Koszty działania grupy wyniosły 430,16 mln zł w II kw. wobec 503,16 mln zł rok wcześniej, zaś w całym I półroczu sięgnęły 886,25 mln zł w porównaniu z 1 002,1 mln zł rok wcześniej.

Odpisy wyniosły 268,72 mln zł w II kw. wobec 256,08 mln zł rok wcześniej. W I półroczu wartość odpisów wyniosła 509,25 mln zł w porównaniu z 467,7 mln zł rok wcześniej.

W II kwartale br. bank wypracował zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 12,6% wobec 11,1% kwartał wcześniej. Marża odsetkowa netto (NIM) wzrosła do 4,6%. Z kolei koszty ryzyka spadły do poziomu 1,7%, przede wszystkim dzięki istotnej poprawie jakości portfela w segmencie pożyczek gotówkowych, podano także.

Alior podkreślił, że z kwartału na kwartał poprawia efektywność kosztową. “W całym I półroczu br. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 44,4% wobec 55,9% w I półroczu 2017 r., co konsekwentnie zbliża bank do osiągnięcia celu strategicznego na poziomie 39%” – czytam dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 70,54 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 359,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 161,89 mln zł zysku rok wcześniej.

“II kwartał i całe pierwsze półrocze 2018 r. udowodniły, że konsekwentnie budujemy wartość Banku dla akcjonariuszy, poprawiając sukcesywnie nasze wyniki. Cieszy nas, że w drugim kwartale spełniliśmy rosnące oczekiwania rynku, co stało się możliwe głównie dzięki bardzo dobremu wynikowi odsetkowemu i poprawiającej się jakości portfela kredytowego” – powiedziała prezes Alior Banku Katarzyna Sułkowska, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 364,64 mln zł wobec 169,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec II kwartału br. wskaźniki TCR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 15,43% i 12,2%.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here