Naga MarketsAlior Bank biuroAlior Bank spodziewa się, że koszty ryzyka będą wyższe w skali roku zarówno w II kwartale, jak i całym roku i wyniosą powyżej oczekiwanych wcześniej 2% w 2020 r., wynika wypowiedzi prezesa Krzysztofa Bachty.

Alior Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka

“Koszty ryzyka na pewno będą wyższe w II kwartale i całym roku. Poziom 2% w warunkach ‘COVID-owych’ nie będzie do utrzymania w całym roku” – powiedział Bachta podczas telekonferencji.

Te artykuły również Cię zainteresują
Koszty ryzyka wyniosły 1,93% w I kw. 2020 r. wobec 1,86% rok wcześniej.

Po wynikach za 2019 rok zarząd podtrzymał oczekiwanie spadku kosztów ryzyka do 2% w 2020 roku wobec 2,39% w 2019 roku.

“Na dziś nie jesteśmy w stanie tego oszacować. Gdyby tak było, zawiązalibyśmy rezerwę w poczet II kwartału. Spora część klientów, którzy byli bardzo dobrzy ma dziś punktowe kłopoty, bo np. operuje w galeriach handlowych” – dodał zapytany czy realne jest podwojenie kosztów ryzyka w II kw.

Bank dokonał podziału portfela według poziomu zagrożenia w obliczu pandemii ryzyka na: niski, średni i wysoki.

“W branżach niskiego ryzyka w kwietniu widzimy wzrost obrotów o 5% versus luty. W branżach średniego ryzyka widzimy przeciętny spadek obrotów o 11%, w branżach wysokiego ryzyka spadek obrotów sięga 41%. Największy udział wakacji kredytowych jest w branżach wysokiego ryzyka” – powiedział prezes.

Bachta poinformował także, że na dziś bank nie wie jeszcze, jaki wpływ na koszty ryzyka będą miały wakacje kredytowe, na które zdecydowała się część klientów.

“Na dziś nie wiemy, jak te wakacje będą wpływały na koszty ryzyka. Jest pytanie, ilu klientów po wakacjach kredytowych wróci do normalnych, terminowych spłat” – zaznaczył prezes.

Bank podał dziś w prezentacji, że liczba przyznanych wakacji kredytowych w segmencie klientów indywidualnych wyniosła 36 803, w segmencie klientów biznesowych – 2 859, zaś w leasingu – 14 416. Udział pozytywnie rozpatrzonych wniosków sięgnął odpowiednio – 95,4%, 91% i 99,8%.

“Będziemy musieli zmierzyć się z tym zadaniem [oszacowania kosztów ryzyka] na koniec II kw. Na dziś każdy to robi według innej metodologii” – powiedział prezes.

Alior Bank nie planuje emisji obligacji w najbliższych miesiącach

Alior Bank nie zakłada przeprowadzenia emisji obligacji w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

“Nie planujemy w najbliższym czasie emisji obligacji – prospekt był elementem przygotowania pod emisję MREL. Na tę chwilę obligacje nie są nam potrzebne. Oczywiście, będziemy obserwować rynek, ale myślę, w najbliższych miesiącach nie będzie warunków do wychodzenia na rynek obligacji” – powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła 4 maja prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1,5 mld zł.

W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: prognozy dla dolara | sp500 kurs | lotos gpw | kursy ropy | kryptowaluty aktualności | komentarze gieldowe |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here