Naga MarketsAlior Bank miał 108,09 mln zł zysku netto, 79,88 mld zł aktywów w I kw. 2021 r.Alior Bank odnotował 108,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 72,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Alior przedstawia swoje wyniki finansowe

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 670,18 mln zł wobec 776,88 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 177,71 mln zł wobec 135,17 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Dzięki wzrostowi sprzedaży, ograniczeniu ryzyka kredytowego oraz odpowiedzialnej redukcji kosztów działania Alior Bank po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe” – czytamy w prezentacji.

Bank podał, że w I kw. koszty ryzyka spadły o 18% r/r i wyniosły 243 mln zł wobec 296 mln zł rok wcześniej. Koszt ryzyka wyniósł 1,59% wobec 1,93% w I kw. 2020, podano także.

Koszt finansowania zmniejszył się z 1,02% w I kw. 2020 roku do 0,22% w I kw. 2021 r.

Koszty działania wyniosły 417,9 mln zł w I kw. 2021 wobec 481,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych oraz z tytułu utraty wartości aktywów niefianansowych wyniósł 243,9 mln zł w I kw. wobec 294,8 mln zł rok wcześniej.

W I kw. wskaźnik ROE wyniósł 6,7%, zaś wskaźnik koszty do dochodów C/I wyniósł 46,9% (39,8% bez uwzględnienia kosztu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, BFG).

Aktywa razem banku wyniosły 79,88 mld zł na koniec I kw. 2021 r. wobec 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

Należności od klientów wyniosły 56,27 mld zł na koniec marca wobec 56,49 mld zł rok wcześniej.

W I kw. sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 746 mln zł, co oznacza wzrost o 58% r/r (wzrost rynku w tym czasie wyniósł 8,1%). W I kw. 2021 bank osiągnął udział rynkowy na poziomie 4,2%. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła w I kw. 21 o 5% r/r i wyniosła 0,98 mld zł, podkreślił bank.

Po spadkach spowodowanych COVID-19 oraz korektach uszczelniających polityki kredytowe, nastąpiło widoczne odbicie sprzedaży w segmentach klientów biznesowych, podkreślono także.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 68,6 mld zł na koniec marca wobec 64,6 mld zł rok wcześniej.

Alior wskazał także, że spółki z jego grupy po raz kolejny odnotowały rekordowe wyniki. Sprzedaż leasingu i pożyczki w I kw.  2021 roku znalazła się na poziomie 717 mln zł (+39% r/r). Na koniec analizowanego okresu saldo portfela należności wyniosło 5,6 mld zł. Mimo pandemii liczba zainteresowanych ofertą spółki wzrosła o blisko 17 tys. r/r i wynosi obecnie 71 tys.

Wysoki poziom sprzedaży netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych wypracowało z kolei Alior TFI, osiągając wynik na poziomie 217 mln zł. Do końca pierwszego kwartału aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych wzrosły o 115% r/r, dając tym samym 1,36 mld zł, podano także.

“Wzmożoną aktywność inwestorów indywidualnych doskonale adresuje również Biuro Maklerskie Alior Banku, które w I kw. 2021 r. odnotowało 50 proc. wzrost przychodów r/r. W tym czasie pozyskaliśmy 1,6 tys. nowych rachunków maklerskich. Co warto podkreślić, 80% z nich założono w kanałach zdalnych. Te wyniki mobilizują nas do dalszego rozwoju naszych usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego oraz edukacji klientów” – powiedział wiceprezes zarządu Alior Banku  Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 92,25 mln zł wobec 71,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych Tier I oraz TCR na koniec I kw. 2021 znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 464 pb (2 236 mln zł) oraz 477 pb (2 299 mln zł).

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here