Naga MarketsWitam w drugiej części tekstu mówiącego o tym, co w Price Action najważniejsze – czyli o świecach i związanych z nimi sygnałach wejścia (część pierwsza). Dzisiaj rozpoczniemy wątek świec (sygnałów) odwrócenia, który będziemy kontynuować przez dłuższy okres czasu. Al Brooks (z którego sylwetką możesz zapoznać się tutaj), bardzo wiele uwagi przywiązuje do sygnałów odwrócenia trendu/momentum, co doskonale widać w jego  publikacjach. Zapraszam do części drugiej, kolejna już w sobotę!

Świece sygnalizujące odwrócenie

Rynek może wspinać się lub opadać po każdej świecy – w takim bądź razie wszystkie powinny być traktowane jako setup bary. Świeca setupowa staje się sygnalną dopiero w momencie jeżeli transakcja zostaje otwarta podczas kolejnej świecy (świecy wejścia). Setup bar sam w sobie nie daje podstaw do rozpoczęcia transakcji – musi zostać przeanalizowany pod kątem świec znajdujących się za nim i może prowadzić do otwarcia pozycji jedynie wtedy gdy jest częścią lub kontynuacją formacji odwrócenia.

Jako, że zawsze najmądrzejszym rozwiązaniem jest podążanie za trendem, transakcja ma największe szanse na odniesienie sukcesu jeżeli świeca sygnalna wyraźnie się w nim znajduje. Nawet jeżeli wchodzisz w rynek jedynie po jednoświecowym trendzie, to spodziewasz się budowania dalszego momentum w obranym przez Ciebie kierunku. Z drugiej strony, świeca trendu skierowana w przeciwnym kierunku również może być dobrą świecą sygnalną – wszystko zależy od zachowania ceny na wykresie. Ogólnie mówiąc, świece sygnalne będące świecami doji lub trendu skierowanymi w przeciwnym kierunku do naszego zlecenia, niosą ze sobą większe ryzyko porażki – część rynku, która musi znajdować się pod kontrolą, abyś zarobił cały czas nie zbudowała sobie bowiem odpowiedniej pozycji. Właśnie dlatego powinieneś trzymać się właściwej strony rynku (byków przy wzrostach i niedźwiedzi przy spadkach), kiedy kontrolę uda się przejąć przynajmniej na pojedynczej świecy sygnalnej. Taki bar da handlowcom o wiele więcej pewności co do otwarcia pozycji, użycia szerszych stopów i handlowania większą sumą – wszystko to zwiększa szansę osiągnięcia co najmniej scalpingowych celów. Jednocześnie należy pamiętać, że świece doji mogą być doskonałym sygnałem – w zależności od kontekstu.

Najlepszą świecą sygnalną jest świeca sygnalizująca odwrócenie. W przypadku byczego odwrócenia mamy tutaj kilka możliwości:

– Otwarcie obok lub poniżej poziomu zamknięcia wcześniejszej świecy i zamknięcie powyżej punktu otwarcia i zamknięcia wcześniejszej świecy,

– Krótszy dolny cień, które długość nie przekracza 1/3 lub ½ wysokości świecy. Praktycznie nieistniejący cień górny,

– Brak nakładania się wcześniejszych świec na kolejne.

Co do niedźwiedziego odwrócenia, najlepszymi świecami sygnalnymi będą:

– Otwarcie obok lub powyżej poziomu zamknięcia wcześniejszej świecy i zamknięcie niżej punktu otwarcia i zamknięcia wcześniejszej świecy,

– Krótszy górny cień, którego długość nie przekracza 1/3 lub ½ wysokości świecy. Praktycznie nieistniejący cień dolny,

– Brak nakładania się wcześniejszych świec na kolejne.

 Świece sygnalizujące odwrócenie posiadają cechy charakterystyczne, które mogą świadczyć o ich sile oraz jakości wysyłanego sygnału. Najpopularniejsza bycza świeca odwrócenia posiada pełny korpus (zamyka się zdecydowanie powyżej punktu otwarcia) i średniej długości dolny knot. Oznacza to, że rynek początkowo schodził w dół, a następnie miejsce miał rajd wzrostowy w miejsce zamknięcia świecy –byki „wygrały” świecę i zachowały dużą pewność aż do ostatniego ticku. Reversal bar sam w sobie nie wystarczy do podjęcia decyzji handlowy. Musi być analizowany pod kątem wcześniejszego zachowania ceny.

Kiedy rozważamy grę przeciwko trendowi, w bardzo silnym momentum, konieczne jest poczekanie do przełamania linii trendu i do uformowania się silnej świecy odwrócenia w okolicach testu ekstremum – w innym przypadku szanse na zawarcie zyskownej transakcji są nikłe. Musisz jednocześnie pamiętać, że na wykresach M1 większość formacji odwrócenia zawodzi i ostatecznie okazują się być setupami kontynuacji trendu. Straty oczywiście nie będą duże – jeżeli jednak stracisz po cztery pipsy na pięciu transakcjach, wtedy zakończenie dnia na plusie może być dosyć trudne.

Dlaczego test ekstremum jest tutaj tak ważny? Przykładowo, pod koniec rynku niedźwiedzi, kontrolę przejmują byki i trwa rajd wzrostowy. Kiedy rynek ponownie osuwa się w okolice wcześniejszego dołka, to właśnie test pokazuje nam, czy kupujący powrócą agresywnie, czy też zostaną przyćmieni przez sprzedających, próbujących zepchać cenę jeszcze niżej. Jeżeli sprzedającym nie uda się osiągnąć celu przy drugim podejściu, wtedy najprawdopodobniej cena pójdzie w górę – przynajmniej na chwilę. Praktycznie zawsze kiedy rynek próbuje zrobić coś dwukrotnie i dwukrotnie odnosi porażkę, wtedy stara się zadziałać odwrotnie. Właśnie dlatego podwójne dołki oraz szczyty posiadają tak dużą skuteczność – z tego powodu również traderzy po pierwszym sygnale odwrócenia czekają na test ekstremum dawnego trendu.

Jeżeli świeca odwrócenia mocno pokrywa jedną lub więcej wcześniejszych świec lub jeżeli cień wystaje poza wcześniejszej świecie o zaledwie kilka pipsów, może to być część zakresu handlowego. W takim przypadku nie ma tak naprawdę czego odwracać, gdyż rynek przesuwa się bokiem i nie znajduje w trendzie (konsolidacja). W tym przypadku świeca nie powinna pełnić roli sygnału – może zostać nawet setupem w przeciwnym kierunku jeżeli odpowiednia ilość traderów złapie się w tę pułapkę.

Jeżeli korpus świecy jest bardzo mały (doji), jednak ogólna długość jest ponadprzeciętna (razem z knotami), świeca nie powinna posłużyć jako sygnał do wejścia w transakcję. Długie świece doji to zazwyczaj jedno okresowa konsolidacja – nie jest natomiast najmądrzejszym rozwiązaniem kupowaniem na szczycie zakresu handlowego w rynku niedźwiedzim i sprzedawanie na dołkach takiego zakresu w rynku byczym. O wiele rozsądniejszą decyzją jest poczekanie na kolejny sygnał.

W przypadku gdy bycza świeca odwrócenia posiada długi górny knot lub świeca niedźwiedzia długi knot dolny, traderzy grający przeciwko trendowi tracą pewność w momencie dochodzenia do zamknięcia świecy. Transakcje przeciwko trendowi powinny być otwierane jedyne wtedy kiedy ciało świecy wydaje się silne, a PA działa wspierająco.

Gdy reversal bar jest zdecydowanie mniejszy od kliku ostatnich świec (szczególnie gdy posiada wąski korpus) wtedy brakuje w nim sił działających przeciwko trendowi i jest zdecydowanie bardziej ryzykowną świecą sygnalną. Jednakże, gdy świeca posiada silne ciało i znajduje się we właściwym miejscu na wykresie, ryzyko zawarcia transakcji jest małe.

W silnych trendach bardzo często możemy zauważyć formowanie się świecy odwrócenia i następnie na kilka sekund przed zamknięciem, formacja nie jest ostatecznie realizowana. Przykładowo na byczym rynku zauważamy silną, niedźwiedzią świecę odwrócenia z długim, dolnym knotem – ostatnia cena (świeca jeszcze się nie zamknęła) znajduje się zdecydowanie nad miejscem otwarcia i zamknięcia świecy wcześniejszej oraz dół świecy przebija linię niedźwiedziego trendu. Jednakże w kilku ostatnich sekundach przed zamknięciem świecy, cena nagle opada i całość zamyka się na dołku. Zamiast świecy byczego odwrócenia, rynek uformował silną, niedźwiedzią świecę – wszyscy traderzy, którzy dali się na to złapać pomogą obecnie pociągnąć rynek w dół, aby odrobić przynajmniej część strat.

Duża, bycza świeca odwrócenia z niewielkim korpusem również musi być analizowana pod kątem wcześniejszego PA. Długi, dolny knot sugeruje, że sprzedaż została odrzucona i kupujący przejęli kontrolę na świecy. Z drugiej jednak strony, jeżeli świeca pokryje wcześniejszą lub wcześniejsze bardzo wyraźnie, wtedy może reprezentować po prostu konsolidację na mniejszym interwale – zamknięcie na szczycie świecy może być najzwyczajniejszym zamknięciem w okolicach górnego ograniczenia konsolidacji. W takiej sytuacji konieczne są dodatkowe potwierdzenia z PA przed wejściem w transakcję przeciwną do trendu. Nie chcemy przecież kupować na szczycie flagi w niedźwiedzim momentum i sprzedawać na dnie flagi w momentum byczym.

Na poniższym wykresie, świeca odwrócenia 1 bardzo wyraźnie pokrywa cztery wcześniejsze świece – wskazuje to na dwustronny rynek, nie ma więc miejsca na zmianę momentum. Nie jest to długa świeca setupowa.

Świece odwrócenia na dwukierunkowym rynku muszą być analizowane w odniesieniu do wcześniejszego PA

Świeca odwrócenia 2 jest doskonałym sygnałem spadkowym, ponieważ odwraca przebicie świecy pierwszej i jednocześnie odwraca przebicie powyżej byczej linii trendu z dziennych szczytów. Złapane w pułapkę longi będą musiały odwrócić się w stronę sprzedażową w momencie wyjścia.

Gdy rynek znajduje się w spadkowym trading range’u, formuje niedźwiedzią flagę. Mądrzy handlowcy będą szukali okazji sprzedażowych w okolicach szczytu i kupowali jedynie przy dołkach silnego setupu. Proste rozwiązania są najlepsze – właśnie dlatego powiedzenie, kupuj tanio i sprzedawaj drogo jest jedną z najlepszych zasad początkującego tradera.

Świece odwrócenia z długimi cieniami i krótkimi korpusami muszą być oceniane w kontekście wcześniejszego zachowania ceny. Świeca numer 1 na poniższym wykresie przebiła się poniżej dotychczasowego, ważnego swingu na silnie wyprzedanym rynku. Handlowcy będą chcieli teraz zrealizować swój zysk i następnie poczekają do zakończenia ruchu przed poszukiwaniem kolejnych okazji sprzedażowych. Mamy tutaj do czynienia ze świecą doji i jednocześnie potencjalną flagą spadkową – handlowcy potrzebują jednak drugiego sygnału zanim zaczną otwierać longi. Dwie świece później, rynek spada poniżej niewielkiej świecy (jednoświecowej, niedźwiedziej flagi), jednak wybicie nie doszło do skutku z powodu świecy kolejnej – shorty wpadły w pułapkę, a longi dostały drugi sygnał, którego oczekiwały w celu potwierdzenia swoich założeń.

Świece odwrócenia z małymi korpusami muszą być analizowane w kontekście zachowania ceny

Świeca druga na powyższym wykresie pokryła około 50% świecy wcześniejszej i ją poprzedzających – nie spadając jednocześnie poniżej dotychczasowych dołków. Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z konsolidacją na wykresie jednominutowym – w tym miejscu nie powinniśmy decydować się na otwieranie pozycji – zdecydowanie korzystniej będzie poczekać na rozwój sytuacji ze strony Price Action.

O ile klasyczne świece odwrócenia są najpewniejszymi świecami sygnalnymi, to większość zmian trendu ma miejsce bez ich formowania na wykresie. Właśnie dlatego handlowcy sięgają po wiele innych formacji, które mogą zapewnić wyraźny sygnał. Im mocniejszy trend, w którym się znajdujemy, tym pewniejsze wskazania świecy sygnalnej. Przykładowo, jeżeli szukasz okazji do kupna potencjalnego, byczego odwrócenia szanse na realizację zyskownej transakcji zdecydowanie idą w górę jeżeli świeca sygnalna zamknęła się zdecydowanie powyżej poziomu otwarcia.

Klasyczne świece odwrócenie to nie wszystko – istnieje wiele innych świec sygnalnych (składających się również w kilkuświecowe formacje). Im przypatrzymy się jednak w kolejnej części – poruszymy temat „małych świeczek” – inside barów, formacji ii lub iii (dwóch lub trzech coraz mniejszych inside barów pod rząd) oraz niewielkich świec w okolicach szczytów lub dołków świec o długim korpusie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here