Naga MarketsGPW, autor: Beax, licencja: Creative Commons
GPW, autor: Beax, licencja: Creative Commons

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w grudniu 2016 r. 23,0 mld zł, czyli o 24,9% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 31,2%, do poziomu 21,5 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła poziom 1,0 mln zł. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 51 754,03 pkt i była o 11,4% wyższa niż rok temu.


Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 0,4% rok do roku. Łącznie wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym w grudniu 2016 r. wyniosła 140,2 mln zł, a w ramach arkusza zleceń – 101,5 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Źródło: GPW.pl
Źródło: GPW.pl

W grudniu 2016 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 944,1 tys. szt., o 19,6 % więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 574,2 tys. szt., co oznacza wzrost o 6,3% wobec grudnia 2015 r. Odnotowano także istotny wzrost wolumenu obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi. W przypadku kontraktów na akcje wyniósł on +92,2% rdr (wolumen w grudniu 2016 r. – 175,6 tys. szt.), a w przypadku kontraktów walutowych +44,7%, do poziomu 157,2 tys. szt. Natomiast łączny wolumen obrotu kontraktami terminowymi na stopę procentową osiągnął rekordowy poziom – 2,2 tys. szt.

Źródło: GPW.pl
Źródło: GPW.pl

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 2016 r. 81,8 mld zł, co oznacza wzrost o 17,5% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 23,2%, do poziomu 155,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w grudniu 2016 r. 28,8 mld zł i była o 32,0% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w grudniu 2016 r. 12,8 TWh, o 54,8% więcej niż rok wcześniej, przy czym największą dynamikę wzrostu odnotowano na rynku spot, gdzie wolumen obrotu osiągnął poziom 3,5 TWh (+78,7% rdr). Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2016 r. wyniósł 8,8 TWh, czyli o 48,0% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2] na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,0 TWh, co oznacza spadek o 25,7% w stosunku do grudnia 2015 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wyniósł w grudniu 2016 r. 64,6 ktoe[3].

Kapitalizacja 434 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 557,1 mld zł (125,9 mld EUR). Łączna kapitalizacja 487 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec grudnia 2016 r. 1115,7 mld zł (252,2 mld EUR). W grudniu 2016 r. na Głównym Rynku zadebiutowała spółka TXM S.A. Na rynku NewConnect zadebiutowały dwie spółki: Outdoorzy S.A. i Termo2Power S.A.

W grudniu 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 mniej niż rok wcześniej. W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here