Naga MarketsropczyceAkcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydują 6 kwietnia br. o wycofaniu z obrotu akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

InvestCuffs

“Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkie akcje spółki, tj. łącznie 6 259 634 akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 2,5 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 15 649 085 zł” – czytamy w projekcie uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here