Naga Marketszespół vivid games
Zespół Vivid Games

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Vivid Games zdecydowało o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 303 527 akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł za sztukę. Walory zaoferowane zaoferowane członkowi rady nadzorczej Wojciechowi Humińskiemu.

InvestCuffs

“Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, akcje zostaną zaoferowane panu Wojciechowi Humińskiemu, członkowi rady nadzorczej spółki. Cena emisyjna akcji wynosi 1,46 zł za akcję. Akcje serii I będą w całości pokryte wkładem pieniężnym, przy czym możliwe jest dokonanie potrącenia umownego wierzytelności spółki względem akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji serii I z wierzytelnością akcjonariusza przysługującą wobec spółki, w szczególności wynikającą z nabycia przez spółkę od akcjonariusza obligacji serii A w celu umorzenia” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Prawo poboru w dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji serii I zostanie wyłączone, podano także.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit “Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here