Naga MarketsAkcjonariusze Ultimate Games zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r., wynoszącego 4,24 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołane na 27 maja.

InvestCuffs

Ultimate Games zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł z zysku netto za 2019 r.

“Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2019 w kwocie 4 242 226,33 zł , w ten sposób, że postanawia:

Te artykuły również Cię zainteresują
1) część zysku w kwocie 2 092 000 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, według następujących zasad: a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000 akcji zwykłych na okaziciela; b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,4 zł ;

2) pozostałą część zysku w kwocie 2 150 226,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki” – czytamy w projekcie uchwały.

Proponuje się ustalić 3 lipca 2020 roku na dzień dywidendy, a termin wypłaty dywidendy – na 17 lipca 2020 roku.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora – PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here