Naga MarketsAkcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 grudnia br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Skarbiec Holding nie planuje wypłacać dywidendy

“Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. […] niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10 693 132,9 zł na kapitał zapasowy spółki” – czytamy w projekcie uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skarbiec Holding odnotował 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r.) wobec 31,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r. wyniósł 10,69 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here