Naga MarketsAkcjonariusze Serinusa zdecydują 15 XII o przydzieleniu akcji dla EBOR-uAkcjonariusze Serinusa zdecydują 15 grudnia br. na walnym zgromadzeniu o udzieleniu radzie dyrektorów upoważnienia do wykonywania uprawnień spółki związanych z dokonaniem przydziału liczby akcji odpowiadającej 9,9% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki w związku z subskrypcją przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podała spółka.

Osiągnięcie porozumienia Serinusa z EBOR w sprawie umorzenia kredytu

“Serinus osiągnął porozumienie z EBOR w sprawie umorzenia kredytu, w rezultacie czego spółka zostanie oddłużona, a środki pieniężne z działalności operacyjnej będą mogły zostać zainwestowane w rozwój przedsiębiorstwa. EBOR warunkowo zgodził się umorzyć kredyt i zawrzeć umowę w sprawie zniesienia zadłużenia. W zamian spółka zapłaci EBOR kwotę 16,5 mln USD niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, a EBOR obejmie nieodpłatnie akcje zwykłe stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie dopuszczenia do obrotu” – czytamy w uzasadnieniu oferty.

Te artykuły również Cię zainteresują
EBOR otrzyma dostęp do określonych informacji oraz inne prawa, oraz zobowiązał się nie zbywać akcji przez 12 miesięcy od daty dopuszczenia do obrotu, podano również.

Na 30 września 2020 r. zobowiązanie spółki wobec EBOR wynosiło 32,5 mln USD (kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD). Wpływy netto z oferty zostaną wykorzystane na zapłacenie EBOR kwoty 16,5 mln USD oraz na sfinansowanie kosztów instalacji pierwszych pomp w ramach programu rekonstrukcji odwiertów na złożu Sabria w Tunezji, wynika także z uzasadnienia.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here