Naga MarketsOdział Santander BankAkcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 22 marca.

Triggo

“Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

Te artykuły również Cię zainteresują
– na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł,

– kwotę 369 205 859,36 zł pozostawia się niepodzieloną” – czytamy w projekcie uchwały.

Wcześniej zarząd Santander Bank Polska zarekomendował zatrzymanie całości zysku wypracowanego 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku i pozostawienie niepodzielonej pozostałej części zysku, biorąc pod uwagę zalecenie i oczekiwanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here