Naga Markets

Akcjonariusze Mercor zdecydują 30 września o wypłacie 0,63 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 02.09.2022 (ISBnews) – Akcjonariusze Mercor zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 30 września, o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 31 marca 2022) w wysokości 0,63 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał.

“Walne zgromadzenie spółki […] postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., w kwocie: 24 574 643,46 zł, w ten sposób, że:a. kwotę dywidendy na 1 (jedną) akcję ustalić na 0,63 zł

b. ogólną kwotę dywidendy ustalić na 9 864 877,05 zł – kwota ta zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz liczby akcji własnych spółki nabytych w ramach skupu realizowanego przez zarząd na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 16 marca 2021 r. – które to akcje własne będą w posiadaniu spółki w dniu dywidendy,

c. kwotę wynikająca z pomniejszenia kwoty dywidendy, o której mowa w lit. b. niniejszego ustępu (dotyczy akcji własnych spółki) i pozostałą kwotę zysku (to jest 14 709 766,41 zł) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego” – czytamy w projekcie uchwały.

W poprzednim roku obrotowym Mercor wypłacił 0,57 zł dywidendy na akcję, czyli niemal dokładnie 30% zysku netto.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

XTBŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here