Naga MarketsAkcjonariusze Mercator Medical zdecydują o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca.

Mercator Medical zdecydują 3 VI o wypłacie dywidendy na akcję

“Postanawia się wypłacić akcjonariuszom spółki dywidendę z zysków lat ubiegłych w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, tj. ogółem w kwocie 5 294 550 zł” – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy zaproponowano na 19 czerwca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W 2019 r. spółka poniosła stratę netto w kwocie 1 853 tys. Aktualna sytuacja finansowa spółki i jej grupy kapitałowej oraz zyski wypracowane w latach poprzednich zgromadzone na kapitale zapasowym spółki pozwalają jednak na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w proponowanej wysokości bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej spółki i grupy. Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową grupy emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez grupę emitenta projektów inwestycyjnych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here