Naga Markets



Akcjonariusze Kruka zdecydują 16 VI o wypłacie 11 zł dywidendy na akcjęAkcjonariusze Kruka zdecydują o przeznaczeniu 206,14 mln zł z zysku netto i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. o wypłacie 11 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 16 czerwca.

Kruk może wypłacić dywidendę

“Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Kruk S.A. postanawia zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 81 355 730,59 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

Te artykuły również Cię zainteresują




2. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 11 zł na jedną akcję nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego za 2020 rok w wysokości 81 355 730,59 zł, powiększonego o kwotę 124 784 764,41 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

3. W podziale zysku uczestniczyć będzie 18 740 045 akcji. W wypłacie dywidendy nie będzie uczestniczyć 271 000 akcji własnych skupionych przez spółkę” – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień zaproponowano na 24 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 2 lipca 2021 r.

Kruk odnotował 81,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 276,39 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 81,36 mln zł wobec 276,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here