Naga MarketsAkcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o 44,57 zł dywidendy na akcjęAkcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 430,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. 44,57 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Grupa Kęty wypłaci dywidendę

“Walne zgromadzenie Grupy Kęty […] postanawia

Te artykuły również Cię zainteresują
a) podzielić zysk netto półki za rok 2020 w kwocie 296 153 755,03 zł w następujący sposób:

– kwotę 295 935 869,03 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

– kwotę 217 886 zł przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze

b) użyć kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 430 150 077,69 zł” – czytamy w uchwale

Spółka podała, że oznacza to wypłatę 44,57 zł na akcję licząc według liczby akcji na dzień podjęcia uchwały (9 649 392) po zaokrągleniu w dół do pełnego grosza.

invest

Dzień dywidendy ustalono na 31 maja 2021 r., natomiast wypłata nastąpi w dwóch transzach: 18 czerwca 2021 roku (kwota 129 035 393,8 zł, tj. 13,37 na akcję) i 31 sierpnia 2021 roku (kwota 301 114 683,89 zł, tj. 31,2 zł na akcję).

Grupa Kęty odnotowała 430,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 295,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 296,15 mln zł wobec 205,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here