Naga MarketsGPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipcaAkcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 22 czerwca, o przeznaczeniu z zysku za 2019 r. 100,73 mln zł na dywidendę i 14,39 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z projektów. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,4 zł.

GPW planuje wypłatę dywidendy

Ponadto ustala się dzień dywidendy na 28 lipca 2020 r., a dzień wypłaty na 11 sierpnia 2020 r.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 100 732 800 zł oznacza wypłatę 2,4 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,2% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 6,61% przy kapitalizacji GPW z dnia 9 kwietnia 2020 r. Proponowana przez zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych” – czytamy w uzasadnieniu.

W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here