Naga MarketsfamurWarszawa, 20.07.2021 (ISBnews) – Akcjonariusze Famuru zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 sierpnia o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 5% kapitału (28,7 mln sztuk) po cenie nie niższej niż 2,5 zł, podała spółka. NWZ ma także wyrazić zgodę na wydanie do 70 mln zł z kapitału zapasowego na buy-back.

“Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Famur S.A. […] niniejszym postanawia wyrazić zgodę i upoważnić zarząd spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez spółkę, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLFAMUR00012, stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółki, tj. 28 700 000 akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 0,01 zł każda” – czytamy w projekcie uchwały.Cena nabycia jednej akcji własnej nie będzie niższa niż kwota 2,5 zł, podano także.

“Łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy kwoty 70 000 000 zł” – czytamy dalej.

Akcje własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji własnych, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy spółki.

“Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych” – wskazano także w projekcie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ma ponadto postanowić o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, z którego środki będą przeznaczone na nabycie akcji własnych przez spółkę w celu ich umorzenia, na który wydziela się środki pochodzące z części kapitału zapasowego utworzonego z części zysku netto wypracowanego przez spółkę w poprzednich latach obrotowych w wysokości 70 mln zł, podano dalej.

W maju prezes spółki Mirosław Bendzera informował, że w związku ze zmianą polityki dywidendowej Famuru, spółka przeprowadzi w III kwartale br. skup akcji własnych skierowany do inwestorów, którzy opowiadali się za dotychczasową strategią spółki, o wartości 70 mln zł, z ceną 2,5 zł za akcję.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here