Naga MarketsechoAkcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 206,35 mln zł, czyli kwoty wypłaconej w formie zaliczki w październiku 2019 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy, podała spółka. Składa się na nią 21,41 mln zł zysku netto za 2019 rok oraz 184,93 mln zł z Funduszu Dywidendowego.

Echo planuje wypłacać dywidendy

“Walne zgromadzenie Echo Investment […] postanawia”

Te artykuły również Cię zainteresują
a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł […] przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w literze b) i c);

b) zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł […] pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł […] przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda);

c) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 206 345 291 zł […] wypłaconą przez spółkę w dniu 21 października 2019 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019 […];

d) dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez spółkę w dniu 21 października 2019 r. zaliczki dywidendowej, w związku z czym, spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2019″ – czytamy w uchwale podjętej na WZA.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here