Naga MarketsAkcjonariusze Develii zdecydują o przeznaczeniu 144,96 mln zł z części zysku netto za ubiegły rok na kapitał rezerowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 31 sierpnia.

Develia nie planuje wypłacać dywidendy

“(…) zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176 268 480,04 zł w ten sposób, że:

1) kwotę 144 960 750,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,

2) kwotę 31 307 730,04 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy” – czytamy w projekcie uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej spółki uzasadnionym jest zawieszenie polityki dywidendowej spółki, przewidującej wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy, a opublikowanej w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., które to zawieszenie miałoby zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku i przeznaczenie części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 144 960 750,00 zł na kapitał rezerwowy spółki utworzony proponowaną uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia nr 19 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, a w pozostałym zakresie w wysokości 31 307 730,04 zł na kapitał zapasowy” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Pod koniec lipca Develia podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, przewidującej wypłatę akcjonariuszom dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto (skorygowanego o sumę przeszacowań netto – o podatek dochodowy – rozliczonych przez wynik finansowy.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here