Naga MarketsBank PekaoAkcjonariusze Banku Pekao zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 22 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Akcjonariusze Pekao zdecydują o niewypłacaniu dywidendy

“Z zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 w kwocie 2 247 466 618,97 zł i przeznacza się na kapitał rezerwowy kwotę 562 409 000,69 zł. Pozostałą część zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 w kwocie 1 685 057 618,28 zł pozostawia się niepodzieloną” – czytamy w projekcie uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd banku wziął pod uwagę sytuację w Polsce związaną ze stanem epidemii koronawirusa ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, podkreślono.

“Zarząd banku uwzględnił również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym nadzorca oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku” – czytamy dalej.

W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6%.

W 2019 r. bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here