Naga MarketsSkładane skargi i zażaleniaAkcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, o pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości (MSSF9) oraz o pozostawieniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie 163,28 mln zł niepodzielonym, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 4 czerwca.

“Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia: 1 Stratę bilansową banku z lat ubiegłych w wysokości 74 783 863,12 zł pokryć z kapitału rezerwowego banku. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. 2 Zysk netto banku za 2019 rok w kwocie 478 802 436,53 zł pozostawić w całości niepodzielonym” – czytamy w projekcie uchwały.

“[…] Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia pozostawić cały niepodzielony zysk netto banku z lat ubiegłych w kwocie 163 279 653,78 zł. niepodzielonym” – czytamy w projekcie innej uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują

28 kwietnia Bank Handlowy poinformował, że zarekomendował pozostawienie całego zysku netto za 2019 rok w wysokości 478 802 436,53 zł w banku i niewypłacanie dywidendy, podał bank.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here