Naga MarketsatmAkcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

ATM zdecyduje 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

“Walne zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do:

Te artykuły również Cię zainteresują
1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy w uchwale.

Na początku lipca br. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r. – w efekcie fundusz (wraz z podmiotami zależnymi) osiągnął 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here