Naga MarketsapatorAkcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę 36 086 960,80 zł, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję (tj. 0,65 zł na akcję płatne w sierpniu br. oprócz zaliczki 0,45 zł na akcję wypłaconej w grudniu ub.r.), wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Apator zadecyduje 2 lipca o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę

“Na podstawie wniosku zarządu oraz opinii rady nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 54 071 665,22 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 36 086 960,80 zł, tj. 1,1 zł na akcję (nie uwzględnia się 54 600 akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia), 2. kapitał zapasowy 17 984 704,42 zł” – czytamy w projekcie uchwały.

Te artykuły również Cię zainteresują
Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 została wypłacona – w grudniu 2019 r. – zaliczka w łącznej wysokości 14 767 617,60 zł, czyli 0,45 zł na akcję, podano także.

“Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 r. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here