Naga MarketsWaskoWasko odnotowało 3,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,83 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 75,83 mln zł rok wcześniej.

“Wyniki wypracowane w III kw. 2019 przez spółki grupa kapitałowej Wasko S.A. podtrzymały tendencję wzrostową obserwowaną od początku roku. Wzrost skali działalności widoczny przez pryzmat wyższych niż w ubiegłym roku przychodów przy zachowaniu stabilnego poziomu kosztów stałych przekłada się na dodatnie wyniki finansowe na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat” – czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 4,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 264,94 mln zł w porównaniu z 193,3 mln zł rok wcześniej.

“W strukturze bilansu na 30 września 2019 r. widoczny jest wzrost kapitału własnego w odniesieniu do stanu na koniec zeszłego roku wynikający z osiągnięcia zysku netto na poziomie 4,6 mln w ujęciu narastającym. Wzrost aktywów obrotowych o 14,8 mln zł wynika z konieczności zabezpieczenia właściwego poziomu zapasów materiałów do budowy sieci szerokopasmowych oraz z wyceny przychodów metodą opartą na nakładach. Wyższe niż na 31.12.2018 zobowiązania krótkoterminowe odzwierciedlają wzrost skali działalności poprzez poziom wykorzystania kredytu bankowego oraz rozrachunków z dostawcami. W ocenie zarządu Wasko struktura bilansu grupy na dzień 30 września 2019 pozostaje stabilna i nie wykazuje istotnych odchyleń od wartości prezentowanych na koniec roku 2018” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,84 mln zł wobec 5,04 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: ISBNews

Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo

Sytuacja na wykresie:

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od luki wzrostowej. Akcje drożeją o blisko 5%. Na wykresie mamy obicie od poziomu poprzedniego dołka. Wydaje się, że cena zmierza przynajmniej do najbliższego oporu w rejonie 1,45 zł.

wasko

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here