Naga MarketstauronGrupa Tauron jest jednym z wiodących koncernów energetycznych w Polsce, obejmującym swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju. Jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.


Akcje Tauron – analiza techniczna i fundamentalna

Podstawowe obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch wartości to:

 • obszar wydobycie – obejmuje głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w 3 zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wydobycie S.A.
 • obszar wytwarzanie – obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, w tym w kogeneracji, jak również wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym w procesie spalania i współspalania biomasy oraz w elektrowniach wodnych i wiatrowych. Obszar obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż ciepła. Podstawowe paliwa wykorzystywane przez Obszar Wytwarzanie to węgiel kamienny, biomasa i gaz. Działalność w tym obszarze prowadzona jest przez TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Grupa TAURON jest jednym z największych wytwórców w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej.
 • obszar dystrybucja – obejmuje dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2016 r. Grupa TAURON dostarczyła 49,7 TWh energii elektrycznej do 5,5 mln klientów końcowych i zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczonej energii elektrycznej.
 • obszar sprzedaż – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2, prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii oraz paliwami. Działalność w tym Obszarze prowadzona jest przez spółki TAURON Polska Energia S.A., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz TAURON Czech Energy s.r.o. W 2016 r. Grupa TAURON sprzedała 32 TWh energii do ok. 5,3 mln klientów końcowych.
 • obszar pozostałe – obejmuje działalność w zakresie obsługi klientów Grupy Kapitałowej TAURON (prowadzoną przez spółkę TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.), wydobycia kamienia, w tym kamienia wapiennego na potrzeby energetyki, hutnictwa, budownictwa i drogownictwa oraz produkcji sorbentów przeznaczonych do instalacji odsiarczania spalin i wykorzystania w kotłach fluidalnych (działalność prowadzona przez spółkę Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.).

Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest chyba jedną z najtańszych spółek na GPW. Wskaźnik C/WK na poziomie 0,20 oznacza, że złotówkę majątku spółki kupujemy po cenie 20 groszy. To tak jakby w sklepie cena towaru za 100 zł została obniżona o 80%! Iloczyn wskaźników wyceny rynkowej wynosi bardzo niskie 0,73 (średnia branży: 2,11, średnia WIG: 10,11). Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Średnia roczna strata z ostatnich 3 lat wynosi około 20 mln zł, gdzie 6 lat wcześniej spółka wypracowywała 960 mln zł zysku netto rocznie! Strata z ostatnich 3 lat jest wynikiem odpisów aktualizujących wartość przeprowadzonych w 2015 roku. Nie wiemy niestety czy w przyszłości nie będą potrzebne spółce kolejne aktualizacje wartości in minus. Ocena: 1
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach “twardego akcjonariatu” znajduje się 57,5% akcji. Głównymi akcjonariuszami są: Skarb Państwa (30%), KGHM Polska Miedź S.A. (10,4%) OFE oraz TFI (17,1%) Ocena: 4
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka przerwała wypłaty dywidend i od 3 lat nie dzieli się z akcjonariuszami zyskami. Spółka ma jednak politykę dywidendową, w której czytamy: Zarząd TAURON Polska Energia S.A. przyjął polityką dywidendową, która określa długoterminowy cel w zakresie minimalnego poziomu dywidendy. W dłuższej perspektywie zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Prognozy, na podstawie których przygotowano Strategię Grupy TAURON wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Oznacza to, że i w tym roku nie będzie podziału zysków. Ocena: 1
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,92, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi ponad 250%. Ocena: 1
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Jak można się domyślić z opisu działalności na początku artykułu – nie. Spółka działa w obszarze wydobywania, wytwarzania, dystrybucji, sprzedaży, dodatkowo spółka chce się angażować w budowę elektrowni atomowej oraz kupuje kopalnie, które zazwyczaj mają problemy finansowe. Ocena: 2
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE wynosi 5,49%, a wskaźnik ROA 2,86%. Poziomy te są lepsze od średnich sektora (ROE ok. 3,20%, ROA 1,90%), ale znacznie gorsze od WIG. Ocena: 2
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Brak planów emisji akcji czy obligacji, ale biorąc pod uwagę zadłużenie, o którym mowa poniżej – w przypadku problemów finansowych spółka może szukać dodatkowych źródeł finansowania. Ocena: 4
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 92% kapitałów własnych. Ocena: 2
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  Zdecydowanie nie. Spółka nie jest rozpoznawalna w Europie czy na świecie. Sponsoruje zazwyczaj mało znaczące wydarzenia, których zasięg nie wychodzi poza granice kraju.  Ocena: 2
  Średnia arytmetyczna ocen: 2,4

Spółka nie jest dobrym pomysłem pod inwestycje. Brak dywidend, wysokie zadłużenie i co gorsza – niesprecyzowana działalność, a co za tym idzie brak możliwości generowania wyższych zysków w przyszłości powodują, że mimo iż jest to przedsiębiorstwo bardzo tanie pod kątem wyceny, nie zainwestowałbym w nie ani złotówki. Choć jeszcze przed analizą sprawozdań, przeglądając cały sektor energetyczny, miałem ją na oku.

Analiza techniczna Tauron

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 13.01.2019 r.]

W ujęciu miesięcznym akcje Tauron poruszają się w trendzie spadkowym. Co prawda pojawiają się znaczne odbicia (np. w roku 2017 o 80%), ale ostatecznie cena pogłębia nowe minima tak jak w ubiegłym roku, gdzie cena akcji wynosiła nawet 1,64 zł/akcję. Sygnał odbicia (a kto wie, być może zmiany trendu) pojawił się w listopadzie, kiedy cena akcji przebiła 10-miesięczną średnią kroczącą (sygnał strategii Fabera).

Akcje Tauron na wykresie miesięcznym
Akcje Tauron na wykresie miesięcznym

Na wykresie tygodniowym możemy zaobserwować ubiegłoroczne spadki cen akcji energetycznej spółki. Trend średnioterminowy został odwrócony co sygnalizuje nam przebicie linii trendu w listopadzie ub. roku. Dodatkowo histogram MACD jest rosnący. Jeżeli cena poradzi sobie z poziomem 2,50 zł/akcję, możemy mówić o rozpoczęciu ataku na ostatnie szczyty w okolicach 4 zł/akcję. Jak na razie cena 2,50 zł/akcję jest bardzo silnym oporem i powstrzymuje kupujących.

Akcje Tauron na wykresie tygodniowym
Akcje Tauron na wykresie tygodniowym

Wykres dzienny jest już przyjemniejszy dla oka, jeżeli podchodzimy do spółki z myślą o kupnie. Od kilku miesięcy trwa trend wzrostowy. Ponadto, przy poziomie 2,10 zł/akcję jest bardzo duża siła popytu, cena już 2x nie mogła pokonać tego poziomu – brak sprzedających poniżej 2,10 zł/akcję. Dopóki zostanie utrzymana linia trendu, dopóty możemy mówić o kontynuacji wzrostów i potencjalnym zasięgu 2,50 zł/akcję.

Akcje Tauron na wykresie dziennym
Akcje Tauron na wykresie dziennym

Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Podsumowanie w trzech zdaniach

Spółka bardzo słaba pod kątem fundamentalnym – brak dywidend, wysokie zadłużenie i niewyjaśnione kwestie elektrowni atomowej oraz ciągłe „inwestycje” w kopalnie, Tauron to już nie spółka stricte energetyczna, a konglomerat. Analiza techniczna w długim terminie daje niekorzystne wyniki, trwa trend spadkowy, a kupujący próbują pokonać silny opór na poziomie 2,50 zł/akcję. Jeżeli ta sztuka im się uda, wówczas można podchodzić pozytywnie do tej spółki i szukać okazji kupna na korektach.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: sprzedaż, długoterminowy trend spadkowy, cena musi wzrosnąć powyżej linii oporu 2,50 zł/akcję, aby można było mówić o dalszych wzrostach i zmianie trendu. Spekulanci mogą szukać krótkiej sprzedaży właśnie przy poziomach 2,50 zł/akcję.

Fundamentalnie: sprzedaż, brak dywidend, wysokie zadłużenie, nierentowne lub nietrafione inwestycje, a na to wszystko – Skarb Państwa z wizją elektrowni atomowej. Tych negatywnych czynników nie rekompensuje nawet niska wycena spółki.

Krzysztof Strauchmann
MPW nr licencji 3119
http://pieniadzenagieldzie.plConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here