Naga MarketstauronTauron Polska Energia odnotował 1 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Zysk operacyjny operacyjny wyniósł 59 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 795 mln zł, w tym:

– EBITDA segmentu Dystrybucja: 656 mln zł

– EBITDA segmentu Wytwarzanie: 152 mln zł

– EBITDA segmentu Sprzedaż: 57 mln zł

– EBITDA segmentu Wydobycie: (99) mln zł, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 4 815 mln zł w II kw. 2019 r.

W I półroczu grupa miała 523 mln zł zysku netto, przy 2 007 mln zł EBITDA i 10 128 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 915 mln zł w II kw. i 1 642 mln zł w całym I półroczu.

Dług netto na 30 czerwca 2019 r. sięgnął 8 818 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2019 r. wynosił 2,77x.

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 12,54 TWh w II kw., w tym do odbiorców końcowych: 12,14 TWh. W całym I półroczu dystrybucja sięgnęła 26,08 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,23 TWh.

Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,33 TWh w II kw. i 7,15 TWh w I poł. 2019 r.

Produkcja ciepła wyniosła 1,66 PJ w II kw. i 6,41 PJ w I półroczu.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej sięgnęła 8,1 TWh w II kw. oraz 17,03 TWh w I półroczu.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 0,99 mln ton w II kw. oraz 2,26 mln ton w I półroczu, natomiast sprzedaż węgla handlowego odpowiednio: 0,99 mln ton i 2,19 mln ton.

“Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2019 r.:

a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 269 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniósł 218 mln zł. Szczegółowe informacje o utworzonych odpisach zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2019 z 19 sierpnia 2019 r.,

b) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w II kwartale 2019 r. o 42 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

c) w II kwartale 2019 r. Grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę utworzoną w 2018 r. w wysokości 50 mln zł mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G” – czytamy dalej.

Spółka zwróciła też uwagę, że wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. nie uwzględniają – za wyjątkiem wyżej wspomnianego rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia – ewentualnego wpływu na wyniki Grupy Tauron regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. Aktualnie trwają prace mające na celu obliczenie wpływu zamrożenia cen energii w 2019 r. na wyniki finansowe Grupy Tauron.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 30 września 2019 r., podano także.

Źródło: ISBnews

Orbex

Sytuacja na wykresie:

Akcje spółki reagują na podane wyniki niemal 4% wzrostem. Na wykresie mamy próbę wybicia ponad poziom poprzedniego wierzchołka. Wszystko wskazuje więc, że zwyżka powinna być kontynuowana, choć nadal na tle wcześniejszych spadków jest to tylko korekta. Duże znaczenie mają także spadające ceny certyfikatów CO2, z czym mamy do czynienia od początku sierpnia. Dopóki przecena będzie trwała, Tauron powinien kontynuować korektę.

tauron
źródło xStation 5

Czytaj także: Akcje PKN Orlen na ważnym wsparciu. Plany przejęcia firmy Ruch S.A.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here