Naga MarketsNotowana na rynku NewConnect od 2012 r. JR Holding, podpisała porozumienie inwestycyjne, zgodnie z którym zainwestuje co najmniej 0,5 mln zł w spółkę genXone, poinformowano w komunikacie. Podmiot ten działa w branży biotechnologicznej i zamierza prowadzić badania mogące okazać się istotne w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS-CoV-2.


genXone napędza spółki na NewConnect. Po Medcamp czas na JR Holding

– Emitent poinformował o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego z notowaną na rynku NewConnect spółką MEDCAMP S.A. oraz z genXone S.A. Spółki uzgodniły, że wykorzystają swoją wiedzę oraz doświadczenie w celu wspólnego inwestowania w podmioty działające na rynku medycznym oraz biotechnologicznym, przede wszystkim opracowujące projekty związane z koronawirusem SARS-CoV-2 (Covid-19) – napisano w oświadczeniu.

JR Holding zobowiązała się do objęcia akcji nowej emisji genXone za kwotę w wysokości co najmniej 500 tys. zł. Środki pozyskane przez ten podmiot zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, m.in. na badania związane z koronawirusem. Z kolei Medcamp zamierza współfinansować projekt genXone polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS-CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów w celu umożliwienia śledzenia poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów przez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2.

Medcamp informował o przygotowaniu projektu swojej spółki portfelowej genXone w zakresie walki z koronawirusem już w zeszły piątek, kiedy akcje podmiotu zyskiwały 60%.

– Zdecydowaliśmy na inwestycję w genXone S.A., ponieważ podmiot ten działa w bardzo perspektywicznej i ważnej w dzisiejszych czasach branży, czyli biotechnologii. Spółka ta posiada ogromny potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny do wykonywania badań w zakresie charakterystyki koronawirusa SARS-CoV-2, a ich wyniki mogą przyczynić się do przyśpieszenia prac nad szczepionką oraz lekiem na COVID-19. Z kolei Laboratorium Diagnostyki Molekularnej należące do genXone S.A. zostało wpisane przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2, dzięki czemu spółka ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ – podkreśla January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A.

JR Holding nabywa udziały w Medcamp

JR Holding również nabycia 5 mln akcji Medcamp i stała się głównym akcjonariuszem tej spółki. Emitent posiada obecnie 7,62 mln akcji tego podmiotu, które stanowiących 29,14% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.  

– Inwestycja w MEDCAMP S.A. wpisuje się w naszą strategię rozwoju. Obecnie jesteśmy największym akcjonariuszem tej spółki. Razem z tym podmiotem zamierzamy inwestować w projekty medyczne oraz biotechnologiczne, czego potwierdzeniem jest np. podpisane porozumienie inwestycyjne z genXone. Liczę na bardzo dobrą współpracę i wspólne realizowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych – zakończył Prezes Ciszewski.

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here