Naga MarketsmbankWartość kredytów i pożyczek netto na koniec II kw. 2019 wyniosła 108 772,8 mln zł i była wyższa o 8,3% w skali roki, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,9% wobec 4,8% rok wcześniej.

mBank: Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec II kw. 2019 wyniosła 108 772,8 mln zł

“W I półroczu 2020 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom indywidualnym zwiększyły się o 2 915,9 mln zł, tj. 4,8%. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 8,4% w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2019 roku. W czasie pandemii drastycznie spowolniła sprzedaż nowych kredytów. W I półroczu 2020 roku Grupa mBanku sprzedała 3 911,2 mln zł kredytów hipotecznych (o 5,4% więcej niż przed rokiem) oraz 3 550,9 mln zł kredytów niehipotecznych (o 31,7% mniej niż w I półroczu 2019 roku)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Po wyeliminowaniu efektu zmian kursów walutowych, kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 3,1% w porównaniu z końcem 2019 roku i o 10,4% rok do roku, podano także.

Bank podał, że wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom korporacyjnym w I półroczu 2020 roku wzrósł w stosunku do końca 2019 roku 948,4 mln zł, tj. 2,0%. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back i efekt zmian kursów walutowych, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym zmniejszyła się w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 2,6% i nieznacznie wzrosła w porównaniu do końca czerwca 2019 roku, o 0,2%.

“Sprzedaż kredytów korporacyjnych (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższenia limitów oraz odnowienia) w I półroczu 2020 roku była o 3,4% wyższa niż w pierwszej połowie 2019 roku. Niższa dynamika w porównaniu do poprzedniego roku wynikała ze zmniejszonego popytu na nowe finansowanie w obliczu zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, korzystania przez firmy ze wsparcia z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaostrzenia polityki kredytowej” – zaznaczono.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu zmniejszył się w ciągu I półrocza 2020 roku o 37,0 mln zł, tj. 9,5%
Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,9% na koniec II kw. wobec 4,8% rok wcześniej.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 58,8% wobec 61,3% na koniec II kw. 2019 r.

W samym II kwartale kredyty i pożyczki netto udzielone klientom obniżyły się o 2 099,0 mln zł, czyli 1,9%. Spadek wartości kredytów zanotowano w segmencie klientów korporacyjnych (-1 760 mln zł, tj. 3,5%), podczas gdy kredyty w segmencie klientów detalicznych pozostały stabilne (-85,4 mln zł, czyli 0,1%).

“W II kwartale 2020 roku Grupa mBanku udzieliła 1 684,5 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 189,7 mln zł kredytów niehipotecznych w segmencie detalicznym” – czytamy również.

Te artykuły również Cię zainteresują

Bank podał, że wartość zobowiązań wobec klientów w ciągu I półrocza 2020 roku zwiększyła się o 22 961,4 mln zł, tj. 19,7%, osiągając poziom 139 622,5 mln zł.

“W omawianym okresie odnotowano znaczny wzrost zobowiązań wobec klientów indywidualnych i korporacyjnych. Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych w omawianym okresie zwiększyły się o 10 939,7 mln zł, tj. 28,7%. W największym stopniu do wzrostu przyczyniły się środki na rachunkach bieżących (+34,1%), w mniejszym stopniu depozyty terminowe (+18,9%). Do wzrostu depozytów w II kwartale 2020 roku przyczyniły się środki z tarcz antykryzysowych, które wpłynęły na firmowe konta” – czytamy dalej.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych w I półroczu wzrosły o 12 112,7 mln zł, tj. 15,6%.

mBank wskazał, że tak silny wzrost wynikał z ograniczania wydatków w okresie epidemii COVID-19 oraz wpływu działań pomocowych.

“Wartość środków na rachunkach bieżących zwiększyła się o 22,5%. W związku z obniżką oprocentowania depozytów terminowych do poziomu znacznie poniżej 1% w wyniku obniżki rynkowych stóp procentowych, depozyty terminowe zmniejszyły się o 13,2% w stosunku do stanu na koniec 2019 roku” – podano.

Zobowiązania wobec sektora budżetowego w I półroczu 2020 roku obniżyły się o 10,6% do poziomu 767,8 mln zł.

W samym II kw. poziom zobowiązań wobec klientów zwiększył się o 10 662,1 mln zł, tj. 8,3%. Wzrost zanotowano zarówno w zobowiązaniach wobec klientów indywidualnych (+6 858,3 mln zł, tj. 8,3%), jak i wobec klientów korporacyjnych (+3 744,4 mln zł, tj. 8,3%), w obu przypadkach dzięki napływowi środków na rachunki bieżące i oszczędnościowe.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here