Naga Marketsmbank kurs GPW, logo mBankuWartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2019 wyniosła 110 871,8 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 5 524,3 mln zł, tj. 5,2%, podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,5% i nie zmienił się w skali kwartału.

mBank: wzrost akcji kredytowej

Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła kwartalnie o 1,6%, podano.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 50 494,1 mln zł, czyli o 2 708,4 mln zł, tj. 5,7% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 0,6%)” – czytamy w raporcie.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych zmniejszyła się o 26,5% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 7 555,8 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień).

Bank podał, że skala spadku nowej sprzedaży wynika z jednej strony z wysokiej aktywności w IV kwartale 2019 roku, a z drugiej z przejściowego, zmniejszonego popytu na nowe finansowanie w obliczu zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 w I kwartale 2020 roku.

“Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 3 001,3 mln zł, tj. 5% i wyniósł 63 362 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 6,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału” – czytamy dalej.

W I kwartale 2020 roku Grupa mBanku sprzedała 2 226,7 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 361,2 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły kwartalnie o 2,4%.

Na koniec I kwartału 2020 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 389 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek w ujęciu kwartalnym o 2,4 mln zł, tj. 0,6%, podano także.

W I kwartale 2020 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do ubiegłego kwartału o 12 299,3 mln zł, tj. 10,5%.

“Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 7 195,4 mln zł, tj. 18,9% w ujęciu kwartalnym i na koniec marca 2020 roku wyniosły 45 333,3 mln zł. Istotny wzrost pozycji wynika przede wszystkim z napływu środków na rachunki bieżące (+3 302,8 mln zł, tj. +13,3% kwartał do kwartału), lecz również wzrostu wolumenu depozytów terminowych (+2 545,9 mln zł, tj. +28%). Na całkowitą zmianę pozycji wpłynęła również deprecjacja złotego, co skutkuje wzrostem wartości zobowiązań w walutach obcych, w tym kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego” – czytamy także.

Bank podał, że zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 5 254,4 mln zł, tj. 6,8% kwartalnie, zarówno na rachunkach bieżących, jak i depozytach terminowych (odpowiednio o 7,8% i 2,2%) i wyniosły 82 918,8 mln zł.

“Drugą pod względem wielkości pozycję zobowiązań i kapitałów Grupy mBanku (10,4%) stanowiły zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Wzrosły one w ujęciu kwartalnym o 565,2 mln zł, tj. +3,2% do kwoty 18 000,3 mln zł. Z uwagi na dominację emisji dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych, wzrost tej pozycji wynika przede wszystkim z deprecjacji złotego na przestrzeni I kwartału 2020 roku” – głosi raport.

mBank podał, że na dzień 31 marca 2020 roku należności niepracujące wzrosły w stosunku do końca poprzedniego kwartału, głównie w segmencie korporacyjnym.

“Dzięki równoczesnemu wzrostowi należności w tym okresie, wartość wskaźnika NPL utrzymała się na poziomie z końca grudnia 2019 roku i wyniosła 4,5%” – czytamy także.

Poziom pokrycia rezerwami należności nieznacznie spadł w ujęciu kwartalnym z poziomu 73,6% do 73,5%, natomiast poziom pokrycia rezerwami należności niepracujących kształtował się na poziomie 60,6% w porównaniu do 60,7% na koniec grudnia 2019 roku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here