Naga MarketsPortfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 79,94 mld zł na koniec I poł. br. i był wyższy o 3,6% w porównaniu z końcem 2019 r., podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okresie o 0,3 pkt proc. r/r do 6%.

BNP Paribas BP: akcja kredytowa wzrosła o 3,6%

“Na koniec czerwca 2020 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 79 943 320 tys. zł i wzrosły o 2 761 904 tys. zł, tj. o 3,6% w porównaniu do końca 2019 r.” – podał bank w sprawozdaniu.

Te artykuły również Cię zainteresują
Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 31 953 087 tys. zł (wzrost o 1 955 562 tys. zł, tj. o 6,5% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 40,9% (+0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2019 r.).

“Ponad połowę (64,9%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 20 727 570 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 75,8% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 23,9% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca grudnia 2019 r. udział w CHF spadł o 2,2 pkt proc.)” – czytamy dalej.

Wartość portfela kredytów i pożyczek brutto udzielonych podmiotom gospodarczym (z wyłączeniem rolników) wyniosła 32 767 725 tys. zł (wzrost o 1 135 118 tys. zł, tj. o 3,6% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w analizowanym portfelu kredytowym na koniec czerwca 2020 r. wyniósł 42,0% i spadł o 0,1 pkt proc. wobec końca 2019 r.

“Niemal połowę tego portfela (48,4%) stanowią kredyty o charakterze bieżącym. W II kwartale 2020 r. widoczne stało się ograniczenie popytu na kredyt ze strony podmiotów gospodarczych oraz spadek udziału finansowania o charakterze bieżącym przy jednoczesnym wzroście wartości depozytów, zwłaszcza lokowanych na rachunkach bieżących” – czytamy dalej.

Bank podał, że wolumen kredytów udzielonych rolnikom indywidualnym na koniec czerwca 2020 r. wyniósł 8 700 545 tys. zł, odnotowując spadek o 0,4 pkt proc. w stosunku do grudnia 2019 r.

“Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom i wycenianych według zamortyzowanego kosztu wyniósł 6% na koniec czerwca 2020 r. i nieznacznie (+0,3 pkt proc.) wzrósł w stosunku do końca ub. roku” – czytamy dalej.

Zobowiązania wobec klientów wynosiły 93 742 118 tys. zł na koniec czerwca i były wyższe o 7 607 134 tys. zł, tj. o 8,8% w porównaniu do końca 2019 r., pomimo istotnego spadku oprocentowań depozytów bankowych w rezultacie obniżek stóp procentowych do poziomu bliskiego zeru.

“W układzie podmiotowym wzrost dotyczył przede wszystkim zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych (stan na koniec czerwca 2020 r.: 47 663 810 tys. zł), których wolumen zwiększył się o 7 325 024 tys. zł, tj. o 18,2% w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. (w tym głównie w depozytach bieżących, wzrost o 13 055 469 tys. zł, tj. o 44,6%, przy spadku depozytów terminowych). Udział tego segmentu w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem wzrósł do 50,8% wobec 46,8% na koniec grudnia 2019 r.” – czytamy także.

Bank podał, że przyrost wolumenów został również odnotowany w przypadku depozytów klientów indywidualnych, których stan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 42 714 502 tys. zł i był o 364 044 tys. zł, tj. o 0,9% wyższy w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. Jednocześnie udział depozytów klientów indywidualnych w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem obniżył się do poziomu 45,6% wobec 49,2% na koniec 2019 r.

Bank w I poł. br. kontynuował rozpoczętą w 2017 r., transformację sieci placówek z nową aranżacją oraz nowym modelem obsługi klienta bazującym na przeniesieniu obsługi podstawowych, codziennych transakcji do kanałów samoobsługowych.

“W okresie 6 miesięcy 2020 r. oddano 21 oddziałów w nowym formacie (15 oddziałów po transformacji oraz 6 oddziałów w nowym formacie-bez zmiany aranżacji). Łącznie na 30 czerwca 2020 r. bank posiadał 174 oddziały w nowym formacie (w tym 154 oddziały po transformacji i 20 oddziałów bez zmiany aranżacji). W 44 oddziałach obsługa gotówkowa realizowana była wyłącznie w urządzeniach samoobsługowych” – czytamy.

W ramach projektu optymalizacji sieci w okresie od 31 października 2018 do końca I półrocza 2020 r. zamkniętych zostało 201 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej (w I półroczu 2020 r. zostało zamkniętych 21 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej).

Sieć sprzedaży dla obszaru Bankowości Korporacyjnej tworzy 9 Regionalnych Centrów Bankowości Korporacyjnej, w ramach których funkcjonuje 25 Centrów Bankowości Korporacyjnej zlokalizowanych w największych ośrodkach biznesowych w Polsce. Dla segmentu MŚP sieć sprzedaży obejmuje 8 Regionów Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw skupiających 50 Centrów Biznesowych MŚP, które zlokalizowane zostały na 37 rynkach lokalnych.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. bank posiadał 494 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej (w tym 17 placówek partnerskich). Sieć oddziałów uzupełniało 15 Centrów Wealth Management, a sieć sprzedaży detalicznej wspierało dodatkowo 58 Punktów Obsługi Klienta (zlokalizowanych w marketach budowlanych OBI).

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here