Naga Markets

Airway Medix planuje emisje do 11,6 mln akcji serii E i do 8,7 mln akcji serii FWarszawa, 22.09.2022 (ISBnews) – Zarząd Airway Medix zainicjował proces podwyższenia kapitału zakładowego spółki – intencją jest emisja do 11,6 mln akcji serii E z całkowitym lub częściowym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Jednocześnie zarząd postanowił o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję maksymalnie 8,7 mln akcji serii F.

Kapitał zakładowy spółki dzielił się (wg stanu na 30 czerwca br.) ma 58 418 444 akcje.“Intencją zarządu spółki jest wprowadzenie do statutu spółki możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3 944 000 zł poprzez emisję do 11 600 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, oznaczonych jako seria E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3 944 000 zł z uprawnieniem do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego. Powyższe ma umożliwić emitentowi szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd postanowił o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2 958 000 zł poprzez emisję maksymalnie 8 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,34 zł każda, podano także.

“Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki pozwoli zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B osobom istotnym dla działalności spółki. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla zarządu spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez zarząd spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność spółki” – czytamy dalej w komunikacie.

Airway Medix z grupy kapitałowej Adiuvo Investments, koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.

(ISBnews)

XTBŚledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here