Naga MarketsAgora spodziewa się wzrostu przychodów r/r, odbudowy wyników w 2021 r.Warszawa, 13.08.2021 (ISBnews) – Agora spodziewa się wzrostu przychodów w ujęciu r/r w 2021 r. i rozpoczęcia stopniowej odbudowy wyników finansowych, podała spółka.

„Zarząd Agory szacuje, że w całym 2021 r. przychody Grupy Agora wzrosną w stosunku do 2020 r., a grupa rozpocznie stopniową odbudowę wyników finansowych. Strata operacyjna na poziomie EBIT będzie się zmniejszać, a grupa odnotuje zysk na poziomie EBITDA. Biznesami, które najszybciej zaczną odbudowywać swoje wyniki, będą Kino, Gastronomia, Reklama Zewnętrzna i Radio” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.Spółka spodziewa się m.in. dalszego wzrostu wpływów w segmencie Internet – zarówno dzięki istotnej poprawie jakości powierzchni reklamowej portalu Gazeta.pl, jak i dzięki szybko rozwijającej się spółce Yieldbird. W opinii zarządu Agory inicjatywy rozwojowe podjęte przez poszczególne przedsięwzięcia internetowe Grupy istotnie poprawiły jakość cyfrowych powierzchni na reklamę oraz bezpieczeństwo przekazu reklamowego, tak istotne z punktu widzenia klientów. Przekłada się to na rosnący udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży reklam w Grupie (51,8% w pierwszej połowie 2021 r.). Dzięki kolejnym inicjatywom poprawiającym efektywność wprowadzonych rozwiązań oraz wzrostowi wydatków na reklamę internetową udział wpływów cyfrowych w całkowitych przychodach ze sprzedaży reklam w Grupie Agora w drugiej połowie 2021 r. będzie jeszcze wyższy.

Ponadto, w opinii zarządu spółki, w związku z przedłużeniem zamknięcia działalności obiektów kultury do 20 maja 2021 r., największy negatywny wpływ pandemii na działalność Grupy był widoczny w pierwszej połowie 2021 r. W kolejnych okresach, w zależności od dostępnego repertuaru kinowego oraz obowiązującego reżimu sanitarnego, segment Film i Książka powinien generować wyższe przychody niż rok wcześniej i poprawiać swoje wyniki finansowe, co będzie miało wpływ na wyniki całej grupy.

„Dzięki istotnej poprawie w tych dwóch obszarach, czyli w działalności kinowej i na rynku reklamy, tempo odbudowy przychodów Grupy Agora w kolejnych kwartałach powinno z każdym okresem przyspieszać, pod warunkiem jednak, że skala restrykcji związanych z zapobieganiem kolejnej fali pandemii w drugiej połowie 2021 r. nie będzie zbliżona do tej z zeszłego roku. Z obserwacji doświadczeń innych krajów znajdujących się w takiej samej sytuacji wynika, że po zniesieniu ograniczeń w działalności obiektów kultury widzowie bardzo szybko wracają do oglądania filmów w kinach. Tempo tego powrotu zależy nie tylko od dostępnego repertuaru, ale w dużej mierze od skali restrykcji sanitarnych i stopnia wygaszenia pandemii w danym kraju. W opinii Zarządu Helios S.A. jest szansa, że dzięki otwarciu kin wielosalowych 21 maja 2021 r. frekwencja w bieżącym roku powinna być porównywalna do tej odnotowanej w 2020 r.” – czytamy dalej.

W ocenie spółki, sprzedaż wydawnictw w formie tradycyjnej zmniejszy się w drugiej połowie 2021 r. ze względu nie tylko na trendy rynkowe, ale również na szybkie przyzwyczajanie się Polaków i Polek do czytania publikacji cyfrowych. Grupa Agora aktywnie rozwija jednak prenumeratę cyfrową Gazety Wyborczej oraz sprzedaż wydawnictw książkowych i muzycznych w formie cyfrowej lub poprzez internetowe księgarnie. Dzięki temu systematycznie rośnie udział wpływów cyfrowych zarówno ze sprzedaży wydawnictw (30,2% w pierwszej połowie 2021 r.), jak i szerzej ze sprzedaży treści w Grupie Agora (35,9% w pierwszej połowie 2021 r.). Zarząd spółki szacuje, że dzięki inwestycjom w projekty wspierające cyfrowy rozwój w grupie ten trend w drugiej połowie 2021 r. jeszcze przyspieszy, podano także.

Grupa Agora osiągnęła przychody w wysokości 347,8 mln zł w I poł. 2021 r. tj. niższe o 17% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ISpółka miała 65,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. br. w porównaniu z 81,32 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

invest

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here