Naga MarketsagoraAgora odnotowała 41,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. przy przychodach w wysokości 129,5 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. W I połowie roku – według szacunków – spółka odnotowała skonsolidowaną stratę netto wysokości 88,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 419,1 mln zł.

Agora wstępnie podsumowuje wypracowane wyniki

“Zarząd Agory S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane wyniki operacyjne grupy kapitałowej Agora za:

Te artykuły również Cię zainteresują
II kwartał 2020 r.:

1. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129,5 mln zł

2. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 53,4 mln zł

3. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 48,5 mln zł

4. Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA: 4,4 mln zł

5. Wstępna skonsolidowana strata netto:41,1 mln zł

6. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT w ujęciu bez wpływu MSSF 16: 44,8 mln zł

7. Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,4 mln zł

8. Wstępna skonsolidowana strata netto w ujęciu bez wpływu MSSF 16:38,1 mln zł

I połowa 2020 r.:

1. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 419,1 mln zł

2. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 72,9 mln zł

3. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 53,3 mln zł

4. Wstępny skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA: 40,2 mln zł

5. Wstępna skonsolidowana strata netto: 88,2 mln zł

6. Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez wpływu MSSF 16: 63,2 mln zł

7. Wstępny skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,8 mln zł

8. Wstępna skonsolidowana strata netto bez wpływu MSSF 16:58,6 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Olbrzymi wpływ na poziom przychodów Grupy i jej wyniki finansowe miał wybuch pandemii COVID-19 i obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegnięcia jej dalszemu rozprzestrzenianiu się. Wpłynęły one w istotny sposób na poziom wszystkich kategorii przychodów Grupy. Ich najistotniejszy wpływ widoczny był w przychodach z działalności kinowej, przychodach ze sprzedaży usług reklamowych oraz w przychodach z działalności gastronomicznej oraz ze sprzedaży wydawnictw, podkreślono.

Agora podała, że zdarzenia jednorazowe obejmują:

• zysk ze sprzedaż nieruchomości – budynku serwerowni i gruntów przy ul. Daniszewskiej w Warszawie (w II kw. 2020 r. 0,4 mln zł, w I poł. 2020 r. 7,1 mln zł),

• odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w wysokości 7,5 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 28,9 mln zł w I poł. 2020 r. zawierające głównie koszty odpisów aktywów spółek Plan D (dawniej Domiporta) oraz Foodio Concepts w I kwartale 2020 r. oraz wartości aktywów trwałych w spółce AMS w wysokości 6,7 mln zł w II kwartale 2020 r.,

• koszty restrukturyzacji w II kw. 2020 r. w wysokości 1,4 mln zł obejmujące zwolnienia grupowe w Plan D oraz program dobrowolnych odejść w Goldenline,

• zysk ze zbycia przedsiębiorstwa Plan D w wysokości 3,6 mln zł w II kw. 2020 r.

Zaprezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za I półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 25 września 2020 roku, zaznaczono.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą “Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here