Naga MarketsAgora miała 56,28 mln zł straty netto, 49,51 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r.Agora odnotowała 56,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 42,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora przedstawia swoje wyniki finansowe

Strata operacyjna wyniosła 49,51 mln zł wobec 19,54 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął -8,1 mln zł wobec 44,6 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,95 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 289,59 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym kwartale 2021 r. przychody segmentu Film i Książka zmniejszyły się o 86,9% do kwoty 18,3 mln zł. Spadek wpływów w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. wynikał głównie z braku przychodów z działalności kinowej w związku z administracyjnym zamknięciem kin od 7 listopada 2020 r.” – czytamy w raporcie.

Przychody segmentu Prasa wyniosły 46,3 mln zł i były o 11,8% niższe niż w I kwartale 2020 r. Na spadek ten wpłynęły przede wszystkim negatywne trendy na rynku reklamy prasowej i w działalności poligraficznej oraz decyzja o zawieszeniu wydawania magazynów “Avanti” i “Logo” podjęta w 2020 r. Pozytywny wpływ na poziom przychodów segmentu miał natomiast wzrost przychodów cyfrowych w związku m.in. z wyższą liczbą subskrypcji Wyborcza.pl i zwiększeniem wpływów z tego tytułu.

“W pierwszym kwartale 2021 r. wartość wydatków na reklamę zewnętrzną w Polsce, według raportu IGRZ, spadła o ponad 35,5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., przy czym spadek w segmencie reklamy klasycznej wyniósł ponad 34,5%. Przychody grupy AMS ze sprzedaży reklam zmniejszyły się o 51,8% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r. Negatywny wpływ na dynamikę przychodów reklamowych miała pandemia COVID-19. W związku z ograniczeniami mającymi na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zawieszona została możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez część przedsiębiorstw (np. centra handlowe, instytucje kulturalne, siłownie, hotele itp.), co wpłynęło na wstrzymanie przez reklamodawców działań promocyjnych. Z kolei podmioty, które mogły funkcjonować, znacząco ograniczyły aktywność reklamową ze względu na dużą niepewność odnośnie dalszego rozwoju sytuacji oraz z uwagi na spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na poziom przychodów grupy AMS było ograniczenie kampanii patronackich oraz wpływów z usług druku plakatów, które są pochodną sprzedaży w segmencie reklamy klasycznej” – czytamy dalej.

Przychody całkowite segmentu Internet zmniejszyły się o 1,1% i wyniosły 46,9 mln zł. Wpływy ze sprzedaży reklam internetowych były jednak wyższe o 5,3% niż w pierwszym kwartale 2020 r. i stanowiły 43,4 mln zł. W największym stopniu o wzroście przychodów reklamowych zdecydowała wyższa sprzedaż reklam internetowych przez Gazeta.pl oraz spółkę Yieldbird. Segment odnotował niższe wpływy z ogłoszeń oraz pozostałych usług internetowych – to rezultat zbycia części przedsiębiorstwa Plan D Sp. z o.o. (dawniej Domiporta Sp. z o.o.), ograniczenia sprzedaży usług programistycznych przez Yieldbird oraz niższe wpływy grupy HRlink.

Z kolei przychody segmentu Radio zmniejszyły się o 15,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. i wyniosły 19,9 mln zł. Do spadku wpływów przyczyniła się pandemia COVID-19, w wyniku której segment nie odnotował wpływów ze świadczonej usługi pośrednictwa w sprzedaży dla kin sieci Helios, które przez cały pierwszy kwartał 2021 r. pozostawały zamknięte. W omawianym okresie niższe były również przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory. Wyższe natomiast były wpływy z usługi pośrednictwa w sprzedaży czasu antenowego w stacjach innych nadawców.

invest

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 11,92 mln zł wobec 69,38 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą “Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here