Naga MarketsAgora miała 28,8 mln zł straty netto, 15,8 mln zł zysku EBITDA w IV kw. 2020 r.Agora odnotowała 28,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 17,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Retro

Agora przedstawia swoje wyniki finansowe

Strata operacyjna wyniosła 34,5 mln zł wobec 25,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 15,8 mln zł w IV kw. wobec 74,8 mln zł rok wcześniej

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,4 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 378,2 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. spółka miała 117,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 836,5 mln zł w porównaniu z 1249,7 mln zł rok wcześniej.

“W 2020 r. Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 89,2 mln zł, zaś w czwartym kwartale 2020 r. EBITDA Grupy wyniosła 15,8 mln zł. Strata na poziomie EBIT w 2020 r. stanowiła 111,7 mln zł,a w czwartym kwartale 2020 r. 34,5 mln zł. Warto zwrócić uwagę,że pozytywny wpływ na wynik operacyjny grupy w 2020 r. miało dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 13,3 mln zł. Natomiast negatywny wpływ na wynik netto grupy w 2020 r. miały różnice kursowe od zobowiązań leasingowych wynikające z ujęcia umów zgodnie ze standardem MSSF 16. Pozytywnie na wynik netto Grupy wpłynął natomiast udział w zysku netto spółek rozliczanych metodą praw własności” – czytamy w raporcie.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami finansowymi w wysokości 138,5 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 138,4 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz udzielone pożyczki w wysokości 0,1 mln zł, podano także.

Na koniec grudnia 2020 r. zadłużenie grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 868 mln zł (w tym zobowiązania z tytułu leasingu wynikające z MSSF 16 w wysokości 667,6 mln zł). Dług netto grupy w tym ujęciu wyniósł 729,6 mln zł, natomiast bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16, dług netto grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 62 mln zł, wskazano dalej.

“Pandemia praktycznie na rok zamknęła kina – największe źródło wpływów Agory. Boleśnie uderzyła w biznesy reklamowe, szczególnie w reklamę zewnętrzną. W efekcie nasze przychody spadły o ponad 400 mln zł. W odpowiedzi podjęliśmy zdecydowane działania oszczędnościowe, zawiesiliśmy większość planów inwestycyjnych i natychmiast zamknęliśmy te projekty, które miały ograniczone szanse na szybką odbudowę po pandemii. Dzięki redukcji kosztów operacyjnych grupy o prawie 280 mln zł zamknęliśmy rok pozytywnym wynikiem EBITDA i bardzo bezpiecznym poziomem płynności” – powiedział prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

“Cyfrowa transformacja jest od lat priorytetem Agory. Ubiegły rok wykorzystaliśmy do przyspieszenia tego procesu, czego efekty widać m.in. w wynikach ‘Gazety Wyborczej’, segmentu Internet oraz Wydawnictwa Agora. W 2021 r. będziemy dalej inwestować w technologię i rozwój cyfrowej sprzedaży, pracując jednocześnie nad przywróceniem pełnej mocy AMS i odbudową Heliosa” –  dodał prezes.

W 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 836,5 mln zł i były niższe o 33,1% niż w 2019 r. O takim poziomie wpływów zdecydował przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19 i jej skutki odczuwane przez Grupę Agora od wiosny ub.r. – zwłaszcza w obszarze działalności reklamowej i kinowej.

“Najistotniejszy spadek wpływów odnotował największy biznes Agory – sieć kin Helios, która ze względu na administracyjne zamknięcie obiektów przez cały II kwartał 2020 r. oraz większą część IV kwartału nie generowała przychodów, a w 3. kwartale mierzyła się z ograniczoną ofertą repertuarową oraz limitami sprzedaży miejsc dostępnych w każdej sali kinowej. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost cyfrowych wpływów grupy – zarówno ze sprzedaży dostępów do treści premium, jak i reklam digital OOH i online. Takie efekty zapewniło mocne postawienie na cyfryzację już przed kilkoma laty, a w czasie pandemii – intensyfikacja działań, dodatkowa promocja oferty cyfrowej, zwłaszcza w ramach Agory, a także inwestycje w podniesienie efektywności reklamowej” – czytamy także.

Przychody Grupy Agora ze sprzedaży usług reklamowych wyniosły w 2020 r. 452,2 mln zł i zmniejszyły się o 22%. Ich spadek nastąpił we wszystkich segmentach operacyjnych poza Internetem. W największym stopniu zmniejszenie wpływów reklamowych odczuł segment Reklama Zewnętrzna, w którym były one niższe o 38,8%, głównie w efekcie obostrzeń pandemicznych skutkujących ograniczeniem liczby osób w przestrzeni publicznej. Wzrost wpływów reklamowych segmentu Internet zapewniły wyższe przychody spółki Yieldbird i Gazeta.pl.

Wpływy ze sprzedaży biletów do kin oraz ze sprzedaży barowej w sieci Helios, która przez dużą część roku – 168 dni pozostawała zamknięta, znacząco się zmniejszyły. Rynkowo w całym ub.r. liczba biletów do kin sprzedanych w Polsce wyniosła prawie 17,1 mln i zmniejszyła się o 71,9%, podano także.

“Wartość przychodów grupy ze sprzedaży wydawnictw wyniosła w 2020 r. 133,8 mln zł – to spadek o 3,9% w porównaniu z 2019 r. Zdecydowało o tym przede wszystkim ograniczenie sieci sprzedaży zarówno wydawnictw książkowych, jak i prasowych, przyczyniające się do niższych wpływów ze sprzedaży publikacji w stacjonarnych punktach. Wyższe były natomiast wpływy ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl. Na koniec grudnia 2020 r. liczba prenumerat cyfrowych ‘Gazety Wyborczej’ sięgnęła blisko 260 tys., co oznacza wzrost o 19,2% w stosunku do grudnia 2019 r. Udział wszystkich przychodów cyfrowych dziennika sięgnął już około 36,0% – to efekt konsekwentnych inwestycji w cyfryzację flagowego tytułu prasowego Agory, która prowadzona jest już od ponad 7 lat. Zwiększenie o ponad 60% cyfrowych wpływów ze sprzedaży swoich publikacji osiągnęło też Wydawnictwo Agora, coraz mocniej zaznaczające swoją obecność w e-księgarniach” – czytamy dalej.

Jednocześnie w ub.r. Agora odnotowała też niższe przychody w pozostałych kategoriach.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 54,86 mln zł wobec 20,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą “Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here